Emoji - voor de docent: info

 
Emoji’s zijn kleurige plaatjes die niet alleen iets betekenen, maar ook een gevoel uitdrukken. Ze worden vooral gebruikt om een digitale tekstuele boodschap een extra lading te geven.

In deze les zien leerlingen hoe dit beeldschrift is ontstaan en wat je er precies mee kunt doen, voor zover ze dat niet al eerder ontdekt hebben.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit. De opdracht in de les bestaat uit een leergedeelte en een creatief gedeelte.

Deel I: 30 minuten
Neem eerst met de leerlingen de volgende vragen door:

  • Waar is het gebruik van emoji’s ooit begonnen?
  • Sinds wanneer gebruiken we ze ook in Nederland?
  • Komen er steeds meer emoji’s bij? Zo ja, hoe gaat dat dan?
  • Kun je emoji’s op dezelfde manier gebruiken als een taal als Nederlands, als je een heleboel emoji’s kent?
  • Zien emoji’s er overal ter wereld hetzelfde uit? Zo ja, hoe kan dat?
  • Heeft elke emoji’s overal ter wereld dezelfde betekenis? Hoe komt dat?

Daarna vraagt u de leerlingen zoveel mogelijk antwoord te geven op die vragen terwijl ze de video in Bron: Verkeerde emoji's bekijken.

Het is een wat langere video, dus laat de leerlingen de video af en toe stop zetten, om ze de tijd te geven hun antwoorden op te schrijven.

Na de video geeft u de leerlingen nog enkele minuten de tijd om de drie leesbronnen door te nemen. In die bronnen is ook op enkele van de vragen het antwoord te vinden.

Deel II:  maximaal 30 minuten
De leerlingen bedenken en tekenen zelf een emoji. U laat hen daarbij de keuze om dat in hun eentje te doen of samen met een klasgenoot. Daarna haalt u de emoji’s op en laat ze aan de klas zien. Laat de leerlingen stemmen over welke drie emoji’s ze de leukste en origineelste vinden.

Uitwerking
Emoji’s werden in de jaren 2000 in Japan bedacht om ze te gebruiken in teksten op websites, in e-mails en boodschappen, die je verzendt met een mobieltje.

Vanaf 2010 worden in steeds meer andere landen emoji’s gebruikt. Ook in Nederland werden ze steeds meer gebruikt.

Je kunt emoji’s tot op zekere hoogte gebruiken voor teksten, waarvoor je normaal gesproken het Nederlands of een andere taal gebruikt. Zo is bijvoorbeeld het verhaal ‘Alice in Wonderland’ overgezet in emoji’s. Maar met elkaar communiceren met uitsluitend emoji’s levert al gauw problemen op, omdat niet voor alles wat door gesproken of geschreven woorden wordt uitgedrukt, geschikte emoji’s te vinden zijn. Dat maakt de film in Bron: video wel duidelijk.

Momenteel is er maar één emoji-taal, of eigenlijk één woordenboek van emoji’s in gebruik. Het heet Unicode. Elke emoji ziet er hetzelfde uit, waar ter wereld die ook wordt gebruikt. Maar de betekenis van een emoji kan per land en per cultuurgebied verschillen.

Het aantal emoji’s groeit nog steeds; elk jaar voegt een internationale comité na  beoordeling nieuwe emoji’s aan de lijst van emoji’s toe. Bedrijven en andere instellingen dienen nieuwe emoji’s in bij het comité, maar ook creatieve consumenten doen dat.

Kerndoelen
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

verwante lessen

Login Form