Emoji


Je kent ze wel, die kleurige tekens die je aan een app of andere getypte boodschap toevoegt, voordat je het verzendt. Die tekens heten emoji’s.

emoji

 


 

opdrachtEen emoji is een kleine afbeelding. Het betekent iets, net als een woord. Ook drukt het een gevoel uit. Twee voorbeelden hiervan zijn een lachend en een betraand gezicht.

Zoek de antwoorden op de volgende vragen:

 • Waar is het gebruik van emoji’s ooit begonnen?
 • Sinds wanneer gebruiken we ze ook in Nederland?
 • Komen er steeds meer emoji’s bij? Zo ja, hoe gaat dat dan?
 • Kun je emoji’s op dezelfde manier gebruiken als een taal als Nederlands, als je een heleboel emoji’s kent?
 • Zien emoji’s er overal ter wereld hetzelfde uit? Zo ja, hoe kan dat?
 • Hebben alle emoji’s overal ter wereld dezelfde betekenis? Hoe komt dat?

Zodra je dat allemaal weet, mag je zelf een emoji bedenken en uittekenen.

 


 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

De les bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel zoek je antwoord op de vragen in Opdracht. Dit duurt 30 minuten.
In het tweede deel mag je een emoji bedenken en uittekenen. Daar krijg je ook 30 minuten voor.

Deel 1
Bekijk eerst de YouTuve-video in Bron: Verkeerde emoji's. Terwijl je de video bekijkt, probeer je zoveel mogelijk antwoord te geven op de vragen. Af en toe stopt je het afspelen van de video even om de tijd te hebben die antwoorden op te schrijven.

Als de video is afgelopen, lees je de volgende drie bronnen over emoji’s. Je krijgt er enkele minuten de tijd voor. In die bronnen zitten de antwoorden op enkele van die vragen van Opdracht.

Deel 2
Bedenk een emoji en teken die uit. Je mag het in je eentje doen, maar ook samen met een klasgenoot.

Lever je emoji bij je juf of meester in. Die laat alle emoji’s aan de klas zien. Jullie mogen stemmen over welke drie emoji’s jullie de mooiste en origineelste vinden.

 Kijk naar de video uit het Jeugdjournaal 'Waarom je ouders (en jij) de verkeerde emoji’s gebruiken - Uitgezocht':

 


 
vraagtekenHet woord ‘emoji’ komt uit het Japans. Het bestaat uit twee woorden: e (= afbeelding) + moji (= karakter of schriftteken). Letterlijk betekent ‘emoji’ dus: ‘afbeelding die als schriftteken gebruikt wordt’.

Het meervoud van 'emoji’ is … emoji. Althans voor de Japanners. Zelf zetten wij er meestal een ‘s’ achter om het meervoud aan te geven. Zoals in de video in Bron: Verkeerde emoji's.

Eerst werden emoji’s alleen in Japan gebruikt. Dat kwam omdat Japanners er dingen mee aanduiden die alleen in de Japanse cultuur bestaan, zoals sushi of een buigende zakenman.

 


 
Vanaf 2010 raakten deze Japanse emoji’s ook steeds meer bekend buiten Japan. Ook kwamen er steeds meer nieuwe emoji’s bij die overal ter wereld te gebruiken zijn. Al die emoji’s werden opgenomen in een lijst die Unicode heet. Dat werd gedaan een speciaal internationaal comité.

unicode

Dat comité doet dat nog steeds. Ieder jaar bedenken mensen nieuwe emoji’s en bieden die aan het comité aan. Die beoordeelt ze. Indien het comité ze heeft  goedgekeurd, worden ze aan de lijst van emoji’s toegevoegd. Dan kan iedereen ze gebruiken.

Bovendien kwamen er besturingssystemen beschikbaar voor smartphones overal ter wereld die met emoji’s kunnen werken. De bekendste zijn iOS en Android.

Maar let op: al ziet een emoji er hetzelfde uit in elk land waar het gebruikt wordt, dan hoeft die emoji toch niet in elk land hetzelfde te betekenen. Het kan dat in een bepaald land niemand weet wat je met een emoji bedoelt als je een berichtje met een emoji naar iemand in dat  land gestuurd hebt. Dat heb je gezien in de video van het Jeugdjournaal.

 


 
Vanaf 2014 is het ieder jaar op 17 juli Wereldemoji-dag. Hiermee wordt het gebruik van emoji’s gevierd. Elke keer wordt er iets aparts bedacht om dat te doen.

In 2017 bijvoorbeeld vertaalde het Engelse Royal Opera House twintig bekende opera’s in emoji-taal en zette die vertalingen op het internet.

wereldemojidag
Elk jaar op 17 juli is het Wereldemoji-dag

 


 
Emoji’s zijn kleurige plaatjes die niet alleen iets betekenen, maar ook een gevoel uitdrukken. Ze worden vooral gebruikt om een digitale tekstuele boodschap een extra lading te geven.

In deze les zien leerlingen hoe dit beeldschrift is ontstaan en wat je er precies mee kunt doen, voor zover ze dat niet al eerder ontdekt hebben.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit. De opdracht in de les bestaat uit een leergedeelte en een creatief gedeelte.

Deel I: 30 minuten
Neem eerst met de leerlingen de volgende vragen door:

 • Waar is het gebruik van emoji’s ooit begonnen?
 • Sinds wanneer gebruiken we ze ook in Nederland?
 • Komen er steeds meer emoji’s bij? Zo ja, hoe gaat dat dan?
 • Kun je emoji’s op dezelfde manier gebruiken als een taal als Nederlands, als je een heleboel emoji’s kent?
 • Zien emoji’s er overal ter wereld hetzelfde uit? Zo ja, hoe kan dat?
 • Heeft elke emoji’s overal ter wereld dezelfde betekenis? Hoe komt dat?

Daarna vraagt u de leerlingen zoveel mogelijk antwoord te geven op die vragen terwijl ze de video in Bron: Verkeerde emoji's bekijken.

Het is een wat langere video, dus laat de leerlingen de video af en toe stop zetten, om ze de tijd te geven hun antwoorden op te schrijven.

Na de video geeft u de leerlingen nog enkele minuten de tijd om de drie leesbronnen door te nemen. In die bronnen is ook op enkele van de vragen het antwoord te vinden.

Deel II:  maximaal 30 minuten
De leerlingen bedenken en tekenen zelf een emoji. U laat hen daarbij de keuze om dat in hun eentje te doen of samen met een klasgenoot. Daarna haalt u de emoji’s op en laat ze aan de klas zien. Laat de leerlingen stemmen over welke drie emoji’s ze de leukste en origineelste vinden.

Uitwerking
Emoji’s werden in de jaren 2000 in Japan bedacht om ze te gebruiken in teksten op websites, in e-mails en boodschappen, die je verzendt met een mobieltje.

Vanaf 2010 worden in steeds meer andere landen emoji’s gebruikt. Ook in Nederland werden ze steeds meer gebruikt.

Je kunt emoji’s tot op zekere hoogte gebruiken voor teksten, waarvoor je normaal gesproken het Nederlands of een andere taal gebruikt. Zo is bijvoorbeeld het verhaal ‘Alice in Wonderland’ overgezet in emoji’s. Maar met elkaar communiceren met uitsluitend emoji’s levert al gauw problemen op, omdat niet voor alles wat door gesproken of geschreven woorden wordt uitgedrukt, geschikte emoji’s te vinden zijn. Dat maakt de film in Bron: video wel duidelijk.

Momenteel is er maar één emoji-taal, of eigenlijk één woordenboek van emoji’s in gebruik. Het heet Unicode. Elke emoji ziet er hetzelfde uit, waar ter wereld die ook wordt gebruikt. Maar de betekenis van een emoji kan per land en per cultuurgebied verschillen.

Het aantal emoji’s groeit nog steeds; elk jaar voegt een internationale comité na  beoordeling nieuwe emoji’s aan de lijst van emoji’s toe. Bedrijven en andere instellingen dienen nieuwe emoji’s in bij het comité, maar ook creatieve consumenten doen dat.

Kerndoelen
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 


 

 • De leerlingen weten wat een emoji is.
 • De leerlingen weten waar het gebruik van emoji’s begonnen is.
 • De leerlingen kunnen uitleggen waarom emoji’s er overal ter wereld hetzelfde uitzien.
 • De leerlingen kunnen uitleggen hoe er elk jaar nieuwe emoji’s bijkomen.
 • De leerlingen hebben gezien waarom een emoji er dan wel altijd hetzelfde uitziet waar je het gebruikt, maar ook dat de betekenis ervan verschilt, afhankelijk van het land of het cultuurgebied waar die wordt gebruikt.
 • De leerlingen hebben gezien dat het niet makkelijk is emoji’s net zo te gebruiken in hun communicatie met andere mensen, als ze dat in het gewone spraakgebruik doen.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als hun eindproduct:

 • laat zien wat een emoji eigenlijk is, met name een ideogram, en
 • een heldere betekenis en een duidelijk gevoel weergeeft.

 

verwante lessen

Login Form