Slim met water - bron: opwarming van de aarde

 
opwarmingDe dampkring laat zonlicht door. Dat zonlicht verwarmt de bodem. Daardoor geeft de bodem straling af.
Een deel van die straling wordt tegengehouden door koolstofdioxide, methaan, waterdamp en andere gassen in de dampkring.
Daardoor wordt de lucht in de dampkring warmer dan wanneer alle straling van de bodem de ruimte ingaat.
Zo werkt de dampkring als een broeikas.

Kunnen we iets doen tegen droogte en aan wateroverlast door plensbuien, als deze in Nederland steeds vaker voorkomen? Ja, omdat we weten dat het komt door de opwarming van de aarde.

De aarde is aan het opwarmen door versterking van het broeikaseffect in de dampkring van de aarde (zie afbeelding hierboven). Dat effect is sterker geworden, doordat er steeds meer koolstofdioxide, methaan en andere broeikasgassen in de dampkring zitten. De extra koolstofdioxide komt door de winning en het verstoken van fossiele brandstoffen.

De versterking van het broeikaseffect kunnen we afremmen en misschien omkeren door zuiniger om te gaan met energie en door fossiele brandstoffen te vervangen door zonlicht, waterkracht, windkracht, kernenergie en warmte uit de aarde. Bij gebruik van deze energiebronnen ontstaat geen koolstofdioxide.
Deze bronnen worden al gebruikt, en als we dat uitbreiden, zullen droogte en plensbuien in Nederland ons niet veel meer last bezorgen dan nu het geval is.

 

verwante lessen

Login Form