Slim met water - bron: wat doen waterschappen?

 
Waterschappen doen al aan slimmer gebruik van water. Daartoe nemen ze enkele maatregelen, waaronder deze:

  • Aanleg van plaatsen in het landschap, waar water tijdelijk kan worden opgeslagen. Die worden gevuld als het een tijdlang flink regent. En als het lange tijd droog is, kun je het water er weer uithalen.
  • Minder harde oppervlakken in het landschap. Harde oppervlakken zijn stukken bodem die bedekt zijn met steen, asfalt of een ander materiaal dat geen regenwater doorlaat naar de bodem. Op harde oppervlakken stroomt regenwater weg naar het riool, een beek, rivier of sloot in plaats van dat het in de bodem zakt. Op die plekken kan regenwater de voorraad grondwater dus niet helpen aanvullen. Dus is het zaak om het totaal aan harde oppervlakken kleiner te maken.
  • Het aanmoedigen van meer opvang en gebruik van regenwater door burgers. Dat kan bijvoorbeeld met een regenton in de tuin.
    regen ton

 

verwante lessen

Login Form