Slim met water - bron: eerlijk verdelen

 
waterschappenEen waterschap is een overheidsorganisatie die in een regio het beschikbare
water in de bodem en in oppervlaktewateren beheert

In de zomer van 2022 wordt de droogte in sommige delen van Nederland erg groot. Daarom besluit de Rijksoverheid maatregelen te nemen om het water dat er nog is, eerlijk te verdelen. Het Managementteam Watertekorten MTW zorgt voor die verdeling. Aan dit team doen medewerkers mee van Rijkswaterstaat, van de waterschappen, van de provinciebesturen, van waterbedrijven en van de ministeries die met water te maken hebben.

Waterschappen zijn al begonnen om iets tegen de waterschaarste te doen. Ze houden oppervlaktewater vast. Landbouwers in hun gebied mogen bij droogte hun gewassen niet langer besproeien met water uit sloten, beken en dergelijke. Sluizen worden bij droogte minder vaak gebruikt om water te besparen. Het waterpeil van het IJsselmeer wordt dan zo hoog mogelijk opgevoerd. Daardoor blijft het goed mogelijk om er voldoende zoet water uit te halen voor wie het nodig heeft.

De droogte heeft al geleid tot problemen bij de scheepvaart. De waterstand in rivieren is soms zo laag geworden dat sommige vaarwegen veel minder gebruikt kunnen worden. Ook de natuur heeft te lijden onder de droogte. Ten slotte kunnen dijken schade oplopen door uitdroging.

Een tekort aan drinkwater bij huishoudens is er nog niet. Wel vraagt (de toenmalige) minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat alle Nederlanders om zuiniger aan te doen met water.

 

verwante lessen

Login Form