Slim met water - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen de begrippen ‘harde oppervlakken’ en ‘waterschap’.
  • De leerlingen hebben gezien waar ons drinkwater vandaan komt.
  • De leerlingen hebben gezien waarom langdurige droogte kan leiden tot waterschaarste, als ons watergebruik even hoog blijft of zelfs toeneemt.
  • De leerlingen kunnen de verandering in klimaat in Nederland beschrijven, die zorgt voor meer droogteperioden en een grotere kans op wateroverlast, en ze kunnen de grondoorzaak van die verandering benoemen.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van voorbeelden aangeven hoe we ons watergebruik kunnen verminderen en soms tegelijk ook het verbruik van energie.
  • De leerlingen kunnen aangeven hoe de ruimtelijke indeling van Nederland kan worden aangepast om periodes met droogte te overbruggen en de kans op wateroverlast te verkleinen.

 

verwante lessen

Login Form