Leven in een krottenwijk - voor de docent: info

 
Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wonen veel mensen in krottenwijken. Deze wijken liggen meestal in of aan de rand van grote steden. Ze ontstaan als mensen vanaf het platteland naar de stad trekken en vervolgens vanwege hun armoede geen goede en betaalbare woning kunnen vinden.

Op het eerste gezicht ziet een krottenwijk er hopeloos uit: armoedig, vuil en met woninkjes van afval die dicht op elkaar staan.

Maar dat schijn in dit geval kan bedriegen, ontdekken leerlingen in deze les. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop mensen in een krottenwijk, soms met hulp van buitenaf, het beste van hun woonomgeving weten te maken. Soms slagen mensen erin te ontsnappen aan hun bestaan in een krottenwijk.

Voor deze les trekt u 1 uur uit.

U laat de leerlingen twee films zien in Bron: Wonen in een krottenwijk. Trek er 10 minuten voor uit.

Daarna laat u de leerlingen in groepen een collage maken. Daar trekt u 40 minuten voor uit.

U maakt vijf groepen.

Iedere groep krijgt een van de volgende thema’s toegewezen:

  1. Veiligheid
  2. Onderwijs en beroepsopleidingen
  3. Water en sanitair
  4. Renovatie (= opknapbeurt)
  5. Wat de Verenigde Naties willen (laten) doen voor bewoners van krottenwijken.

Over elk thema is een bron in de les opgenomen.

Iedere groep raadpleegt de bron die over het toegewezen thema gaat. Daarbij noteert de groep van wie sloppenwijkbewoners hulp krijgen, volgens die bron. Ook zoekt de groep op internet afbeeldingen die bij het thema passen.

Daarna maakt de groep een collage, die laat zien hoe een krottenwijk beter leefbaar kan worden gemaakt. Daarbij schrijven ze op de collage het antwoord op van de vraag over hulp van buitenaf.

Als iedere groep klaar is, vraagt u de groepen hun collages te laten zien aan de klas.

Beknopte uitwerking
Bewoners van krottenwijken helpen elkaar om op een of andere manier geld te verdienen en om hun woonomgeving te verbeteren.

Daarbij krijgen ze hulp van:

  • Lokale organisaties zoals scholen en bedrijven, zoals het busbedrijf in een krottenwijk in Rio de Janeiro;
  • De lokale en landelijke overheid, en
  • Andere landen.

Die hulp bestaat uit donaties en materiële ondersteuning.

Daar komt nog bij dat de Verenigde Naties zijn lidstaten aanspoort om armoede vóór 2030 uit te bannen en de woonomstandigheden in steden waar nodig te verbeteren en ervoor te zorgen dat die woonomstandigheden goed blijven.  Uiterlijk in 2030 moeten alle stadsbewoners in goede omstandigheden kunnen leven en zich veilig kunnen voelen in hun woonomgeving.

Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

verwante lessen

Login Form