Leven in een krottenwijk - bron: de verenigde naties

 
In 2016 stelden de Verenigde Naties een lijst van zeventien doelen op, die in 2030 moeten zijn behaald. Die doelen heten Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Hiervan lichten we er drie toe:

  • 1) Maak een einde aan armoede in al zijn vormen, overal. Dus ook aan de armoede in krottenwijken.

  • 6) Bevorder toegang tot en duurzaam beheer van schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Als je een dag of zo zonder water uit de kraan zit, of de afvoer van je huis naar het riool is verstopt geraakt, dan snap je wel hoe belangrijk waterleiding en riool zijn. In krotteenwijken zijn die er meestal niet. Ook zijn er geen goede wc’s in de woningen. Soms zijn er in een krottenwijk wc’s op openbare plekken, maar dat zijn er vaak niet genoeg voor iedereen in de wijk.
    kind krottenwijkEen open riool in een sloppenwijk in Nairobi, Kenia

  • 11) Maak steden en lokale gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

    Dat houdt voor krottenwijken in ieder geval in dat alle bewoners in zulke wijken zich veilig kunnen voelen. Dat betekent dat ze niet bang hoeven te zijn voor inbraak, diefstal, beroving, geweld tussen bendes onderling en geweld tussen bendes en de politie.

 

verwante lessen

Login Form