Leven in een krottenwijk - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Eerst kijken jullie naar de twee films zien in Bron: Wonen in een krottenwijk. Daar krijgen jullie 10 minuten voor.

Daarna werken jullie in groepen aan een collage over krottenwijken. Daar krijg je 40 minuten de tijd voor.

We verdelen de klas in vijf groepen.

Elke groep krijgt één van de volgende thema’s toegewezen:

  1. Veiligheid (Bron: Armoede en geweld)
  2. Onderwijs en beroepsopleidingen (Bron: Dansen op straat)
  3. Water en sanitair (Bron: Zuilig met water)
  4. Renovatie (= opknapbeurt) (Bron: Een toeristische plek)
  5. Wat de Verenigde Naties willen (laten) doen voor bewoners van krottenwijken (Bron: De Verenigde Naties)

Zoek op internet afbeeldingen die bij het onderwerp passen.

Schrijf op van wie krottenwijkbewoners hulp krijgen volgens de bron. Maak een collage van hoe een sloppenwijk een beter leefbare plek kan worden volgens de bron. Schrijf er je antwoord bij op de vraag over hulp aan sloppenwijkbewoners.

Ter afronding van de les kijken jullie naar de collages van de andere groepen.

 

verwante lessen

Login Form