Leven in een krottenwijk - voor de docent: leerdoelen

 

  • Leerlingen hebben gezien wat een krottenwijk is.
  • Leerlingen hebben gezien hoe krottenwijken ontstaan.
  • Leerlingen kunnen uitleggen hoe bewoners van sommige krottenwijken erin slagen de kwaliteit van hun woonomgeving en hun leven te verbeteren.
  • De leerlingen kunnen aangeven welke hulp bewoners van krottenwijken daarbij krijgen.
  • De leerlingen hebben gezien dat de Verenigde Naties het belangrijk vinden dat ook bewoners van krottenwijken in gezonde en veilige omstandigheden en in redelijke welvaart moeten kunnen leven.

 

verwante lessen

Login Form