Leven in een krottenwijk


Een sloppen- of krottenwijk wijk is een plek in of vlakbij een stad waar mensen zelf een gebrekkige woning hebben gebouwd van hout, karton, golfplaten, plastic of wat er verder aan afval te vinden is. Want geld om goede woning te kopen of te huren hebben ze niet.

krottenwijk

 


 

opdracht

Hoe is het leven in een krottenwijk? Hoe doen ze dat? Is er verbetering mogelijk?

Beantwoord bij elk van de toegewezen thema’s de volgende vragen:

 • De bewoners van krottenwijken helpen elkaar vaak om aan de kost te komen en hun woonomgeving leefbaarder te maken. Of ze weten zelfs een nieuw leven te beginnen in een wijk met goede woningen.
  Hoe doen ze dat?
 • Van wie krijgen ze daarbij hulp?
 • En hoe laten de Verenigde Naties zien dat het verbeteren van de woonomgeving in krottenwijken hoog op hun wensenlijst staat?

 


 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Eerst kijken jullie naar de twee films zien in Bron: Wonen in een krottenwijk. Daar krijgen jullie 10 minuten voor.

Daarna werken jullie in groepen aan een collage over krottenwijken. Daar krijg je 40 minuten de tijd voor.

We verdelen de klas in vijf groepen.

Elke groep krijgt één van de volgende thema’s toegewezen:

 1. Veiligheid (Bron: Armoede en geweld)
 2. Onderwijs en beroepsopleidingen (Bron: Dansen op straat)
 3. Water en sanitair (Bron: Zuilig met water)
 4. Renovatie (= opknapbeurt) (Bron: Een toeristische plek)
 5. Wat de Verenigde Naties willen (laten) doen voor bewoners van krottenwijken (Bron: De Verenigde Naties)

Zoek op internet afbeeldingen die bij het onderwerp passen.

Schrijf op van wie krottenwijkbewoners hulp krijgen volgens de bron. Maak een collage van hoe een sloppenwijk een beter leefbare plek kan worden volgens de bron. Schrijf er je antwoord bij op de vraag over hulp aan sloppenwijkbewoners.

Ter afronding van de les kijken jullie naar de collages van de andere groepen.

 


 
Hoe is het voor mensen om in een sloppenwijk te wonen, en dan met name voor kinderen die net als jullie naar school moeten gaan?

Kijk naar de SchoolTV-video 'Wonen in een sloppenwijk - Het MYSA-project helpt kinderen in sloppenwijken':


En naar de SchoolTV-video 'Sloppenwijken in Rio de Janeiro’

 


 
Niet alleen moeten mensen in een krottenwijk met heel weinig zien rond te komen. Ook hebben ze soms alle reden om zich niet veilig te voelen in hun wijk.

Greicielle uit Rio de Janeiro vertelt over dat onveilige gevoel in een YouTube-video:

 


 
Hoe kun je aan de armoede en leven in een sloppenwijk ontkomen? Eugene uit Kenia wil beroepsdanser worden. Wel maakten coronamaatregelen het extra moeilijk om dat doel te behalen. Kijk naar zijn YouTube-video:

 


 
Wat moet je, als je geen toegang hebt tot schoon water, omdat je in een krottenwijk woont, en ook nog te maken hebt met grote droogte? Freya en Amor vertellen hierover in de YouTube-video ‘Douchen in een emmer en één keer tandenpoetsen per dag’:

 


 
In Indonesië hebben bewoners van een krottenwijk hun hele woonomgeving een kleurige verfbeurt gegeven. Nu komen veel toeristen er kijken. Dat zie je in de YouTube-video ‘Sloppenwijk in Indonesië is omgetoverd tot regenboogdorp – De Reismeisjes’:

 


 
In 2016 stelden de Verenigde Naties een lijst van zeventien doelen op, die in 2030 moeten zijn behaald. Die doelen heten Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Hiervan lichten we er drie toe:

 • 1) Maak een einde aan armoede in al zijn vormen, overal. Dus ook aan de armoede in krottenwijken.

 • 6) Bevorder toegang tot en duurzaam beheer van schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Als je een dag of zo zonder water uit de kraan zit, of de afvoer van je huis naar het riool is verstopt geraakt, dan snap je wel hoe belangrijk waterleiding en riool zijn. In krotteenwijken zijn die er meestal niet. Ook zijn er geen goede wc’s in de woningen. Soms zijn er in een krottenwijk wc’s op openbare plekken, maar dat zijn er vaak niet genoeg voor iedereen in de wijk.
  kind krottenwijkEen open riool in een sloppenwijk in Nairobi, Kenia

 • 11) Maak steden en lokale gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

  Dat houdt voor krottenwijken in ieder geval in dat alle bewoners in zulke wijken zich veilig kunnen voelen. Dat betekent dat ze niet bang hoeven te zijn voor inbraak, diefstal, beroving, geweld tussen bendes onderling en geweld tussen bendes en de politie.

 


 
Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wonen veel mensen in krottenwijken. Deze wijken liggen meestal in of aan de rand van grote steden. Ze ontstaan als mensen vanaf het platteland naar de stad trekken en vervolgens vanwege hun armoede geen goede en betaalbare woning kunnen vinden.

Op het eerste gezicht ziet een krottenwijk er hopeloos uit: armoedig, vuil en met woninkjes van afval die dicht op elkaar staan.

Maar dat schijn in dit geval kan bedriegen, ontdekken leerlingen in deze les. Dat heeft vooral te maken met de manier waarop mensen in een krottenwijk, soms met hulp van buitenaf, het beste van hun woonomgeving weten te maken. Soms slagen mensen erin te ontsnappen aan hun bestaan in een krottenwijk.

Voor deze les trekt u 1 uur uit.

U laat de leerlingen twee films zien in Bron: Wonen in een krottenwijk. Trek er 10 minuten voor uit.

Daarna laat u de leerlingen in groepen een collage maken. Daar trekt u 40 minuten voor uit.

U maakt vijf groepen.

Iedere groep krijgt een van de volgende thema’s toegewezen:

 1. Veiligheid
 2. Onderwijs en beroepsopleidingen
 3. Water en sanitair
 4. Renovatie (= opknapbeurt)
 5. Wat de Verenigde Naties willen (laten) doen voor bewoners van krottenwijken.

Over elk thema is een bron in de les opgenomen.

Iedere groep raadpleegt de bron die over het toegewezen thema gaat. Daarbij noteert de groep van wie sloppenwijkbewoners hulp krijgen, volgens die bron. Ook zoekt de groep op internet afbeeldingen die bij het thema passen.

Daarna maakt de groep een collage, die laat zien hoe een krottenwijk beter leefbaar kan worden gemaakt. Daarbij schrijven ze op de collage het antwoord op van de vraag over hulp van buitenaf.

Als iedere groep klaar is, vraagt u de groepen hun collages te laten zien aan de klas.

Beknopte uitwerking
Bewoners van krottenwijken helpen elkaar om op een of andere manier geld te verdienen en om hun woonomgeving te verbeteren.

Daarbij krijgen ze hulp van:

 • Lokale organisaties zoals scholen en bedrijven, zoals het busbedrijf in een krottenwijk in Rio de Janeiro;
 • De lokale en landelijke overheid, en
 • Andere landen.

Die hulp bestaat uit donaties en materiële ondersteuning.

Daar komt nog bij dat de Verenigde Naties zijn lidstaten aanspoort om armoede vóór 2030 uit te bannen en de woonomstandigheden in steden waar nodig te verbeteren en ervoor te zorgen dat die woonomstandigheden goed blijven.  Uiterlijk in 2030 moeten alle stadsbewoners in goede omstandigheden kunnen leven en zich veilig kunnen voelen in hun woonomgeving.

Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 


 

 • Leerlingen hebben gezien wat een krottenwijk is.
 • Leerlingen hebben gezien hoe krottenwijken ontstaan.
 • Leerlingen kunnen uitleggen hoe bewoners van sommige krottenwijken erin slagen de kwaliteit van hun woonomgeving en hun leven te verbeteren.
 • De leerlingen kunnen aangeven welke hulp bewoners van krottenwijken daarbij krijgen.
 • De leerlingen hebben gezien dat de Verenigde Naties het belangrijk vinden dat ook bewoners van krottenwijken in gezonde en veilige omstandigheden en in redelijke welvaart moeten kunnen leven.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als hun collages;

 • laten zien dat de leerdoelen zijn behaald;
 • afbeeldingen bevatten die aansluiten bij het thema wan de collage en duidelijke en bondige bijschriften hebben, en
 • een duidelijk beeld geven van hoe ook in krottenwijken de leefomstandigheden verbeterd kunnen worden en hoe dat ook gebeurt.

 

verwante lessen

Login Form