Tula en Karpata - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kennen het onderscheid tussen het hebben van slaafgemaakten en de handel in deze mensen.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van toenmalige ontwikkelingen in Frankrijk en Nederland verklaren waarom Tula en Karpata via een opstand vrijheid wilden afdwingen voor de slaafgemaakten op Curaçao.
  • De leerlingen kunnen aan de hand van de geografische ligging van Curaçao en van de handelsbetrekkingen tussen de Republiek der Nederlanden en zijn koloniën verklaren waarom dit eiland een belangrijke rol kreeg in de internationale handel in slaafgemaakten.
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom Nederland eerst de handel in slaafgemaakten buiten de wet stelde en daarna het eigendom van deze mensen verboden werd.
  • De leerlingen hebben gezien hoe de opstand van slaafgemaakten in 1795 op Curaçao en de afschaffing van de slavernij in 1863 worden herdacht.
  • De leerlingen kunnen een afgewogen oordeel geven over de noodzaak voor de Nederlandse regering en mensen wier voorouders geprofiteerd hebben van handel in slaafgemaakten of van het bezit van deze mensen om tot genoegdoening voor nabestaanden van slaafgemaakten te komen.

 

verwante lessen

Login Form