Tula en Karpata - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Het kan zijn dat er wat tijd bijkomt als daar behoefte aan is.

Kijk naar de afbeelding en naar de video in Bron: Herinnering aan de opstand. Daar krijgen jullie 10 minuten voor. 

Daarna werk je in groepen. Dit groepswerk duurt 25 minuten. Neem samen met twee klasgenoten de andere bronnen door. Verdeel die onder elkaar om tijd te besparen. Schrijf voor jezelf de antwoorden op van de onderzoeksvragen in Opdracht.

De rest van de tijd is ingeruimd voor de discussie. Je juf of meester schrijft op het schoolbord de volgende stelling op:

‘Nederlandse burgers met voorouders die rijk zijn geworden met de handel in slaafgemaakten of die verdiend hebben aan het werk dat deze mensen voor hen deden, moeten net als de regering excuses maken en een vergoeding betalen aan nazaten van slaafgemaakten.’

Noteer met je groepsgenoten of je het eens bent met die stelling, er gedeeltelijk mee eens bent of helemaal oneens mee bent.
Schrijf erbij waarom je er zo over denkt.

verwante lessen

Login Form