Esperanto - opdracht

 
opdrachtJullie zoeken in deze les een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat wilde Zamenhof met die taal bereiken?
  • Welk ideaal streefde hij daarmee na?
  • Veel mensen denken dat het leren en gebruiken van Esperanto een hobby is van een kleine groep mensen. Klopt dat?
  • Maakt het ideaal van Zamenhof kans om bereikt te worden?

Daarna onderzoeken jullie wat er gedaan kan worden om het gebruik van Esperanto te bevorderen, om zo te helpen het ideaal van Zamenhof (nog beter) te bereiken.

 

verwante lessen

Login Form