Discriminatie is aangeleerd - bron: we zijn allemaal gelijk

 
Volgens Artikel 1 uit de Nederlandse grondwet mag je geen onderscheid maken tussen mensen vanwege ras, geslacht, godsdienst of wat dan ook. Iedereen is volgens dit artikel, dus voor de wet, gelijkwaardig.

artikel1De tekst van artikel 1 van de grondwet op de ramen van het provinciehuis in Den Haag

Wil je de oorspronkelijke tekst van dit artikel lezen, klik dan op https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en.

Artikel 1 geldt voor iedereen in Nederland. Toch maakt iedereen wel eens een onderscheid tussen mensen zonder een goede reden. Dat heb je in de SchoolTV-video over discriminatie gezien. Hoe komt dat?

Dat zie je in de video ‘Wat is een stereotype?’ van SchoolTV:

 

verwante lessen

Login Form