Discriminatie is aangeleerd - voor de docent: beoordeling

 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • ze geleerd hebben dat discriminatie en racisme voortkomen uit onjuiste vooroordelen over bepaalde groepen.
  • dat het afleren van discriminatie dus begint met het opsporen en benoemen van de vooroordelen die aan discriminatie ten grondslag liggen.
  • de leerlingen tijdens het maken van het eindproduct elkaar met respect bejegend hebben.
  • het eindproduct tot uitdrukking brengt hoe veilig en prettig een school kan zijn, zonder discriminatie en alle uitingen ervan.

 

verwante lessen

Login Form