Is Beijing een wereldstad? - voor de docent: info

 
Beijing, ook wel Peking genoemd, is een zeer grote stad in China, en tevens de hoofdstad van het land. Het wordt ook wel een wereldstad genoemd, net als bijvoorbeeld Londen, New York en Tokyo.

Is dat terecht. Zo ja, waarom dan wel? Dat zoeken de leerlingen in deze les uit.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 45 minuten uit.

De opdracht in de les bestaat uit een startactiviteit en het maken van een reisgids.

Startactiviteit
Hier trekt u 10 minuten voor uit.

U laat de leerlingen de film zien in Bron: Wereldsteden.

Vraag de leerlingen drie redenen in te vullen wanneer een stad  ‘wereldstad’ kan worden genoemd en aan te geven of Beijing als voorbeeld van zo’n stad wordt genoemd of niet. Daarna vraagt u enkele leerlingen wat ze hebben ingevuld.

Slotactiviteit
Voor het maken van de reisgids trekt u 30-35 minuten uit.

Verdeel de klas in vijf groepen.

Geef iedere groep een van de genummerde bronnen:

 1. Metropool
 2. Hoofdstad en landsregering
 3. Effectenbeurzen en kantoren
 4. Steden als verkeersknooppunt
 5. Cultuur

In elke bron wordt de leerlingen gevraagd om uit te zoeken of je Beijing aan de hand van de bron een wereldstad kunt noemen.

Als de leerlingen dat hebben uitgezocht, schrijven ze voor de reisgids een stukje van enkele regels over Beijing en het onderwerp van de bron die ze hebben gebruikt. Daar zoeken ze ook een of twee afbeeldingen bij die passen bij het onderwerp van de bron.

Zodra alle groepen hun bijdrage aan de reisgids klaar hebben, neemt u die bijdragen in en kijkt ze na. Maak van die bijdragen een boekje. Bedenk er een korte, pakkende titel voor.

Uitwerking
Volgens Bron: Wereldsteden is een wereldstad een centrum van politieke, economische en/of culturele macht. Op minstens een van die punten heeft een wereldstad grote invloed op de rest van de wereld.

Als dat met een stad niet het geval is, kan het volgens de film nooit een wereldstad zijn, hoeveel miljoenen inwoners het ook mag hebben. In deze video word Beijing niet als voorbeeld van een wereldstad genoemd.

Toch zijn er allerlei redenen om dat wel te doen:

 1. Een stad wordt ‘wereldstad’ of ‘metropool’ genoemd als het tenminste 10 miljoen inwoners heeft. Beijing voldoet met zijn 21,5 miljoen inwoners ruimschoots aan dit criterium. De stad heeft een oppervlak van 16.808 km2.
  Dat is ruim de helft van België.
 2. Veel wereldsteden zijn niet alleen de hoofdstad van een land, maar ook de residentie van de regering van dat land. Dit is ook het geval met Beijing.
 3. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Londen, New York en Tokyo heeft Beijing geen grote invloed op de wereld op economisch gebied. Dat komt omdat Beijing geen effectenbeurs heeft en ook geen stad is waar veel grote bedrijven hun (hoofd)kantoor hebben. Shanghai en Hongkong hebben die grote invloed wel, omdat daar wel een effectenbeurs is en er ook veel grote bedrijven hun kantoor hebben.
 4. Beijing is voor de rest van China en vanuit het buitenland makkelijk bereikbaar, omdat het een knooppunt is voor de luchtvaart, het vervoer over de weg en het vervoer per spoor. Daarom heeft Beijing net als sommige andere wereldsteden aanzienlijke economische invloed op de wereld.
 5. Beijing heeft zoveel invloed in de wereld op het gebied van de cultuur dat het ook in dit opzicht tot de wereldsteden kan worden gerekend. Dat heeft de stad te danken aan de Verboden Stad, de Chinese Muur die vanaf even buiten de stad langs de noordgrens van China loopt en aan ander cultureel erfgoed dat herinnert aan de opeenvolgende dynastieën die het land heeft gehad vanaf de oudheid.
  Beroemd zijn de uitvoerende kunsten in Beijing, zoals de Chinese opera.
  Ten slotte kent iedereen sommige gerechten, zoals de Pekingeend, die je in Beijing kunt nuttigen.  


Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

verwante lessen

Login Form