Is Beijing een wereldstad? - opdracht

 
opdrachtMaar klopt dat eigenlijk wel? Is Beijing wel een wereldstad? Dat zoeken jullie in deze les uit.

Daarbij gaan jullie na:

  • wat onder ‘wereldstad’ wordt verstaan;
  • waarom Beijing een wereldstad genoemd kan worden, en
  • waarom Beijing eigenlijk geen wereldstad is.

Daarna maken jullie een reisgids waarin jullie antwoord geven op deze vragen.

 

verwante lessen

Login Form