Is Beijing een wereldstad?


Beijing is de hoofdstad van China. Net als bijvoorbeeld Londen en New York wordt Beijing een wereldstad genoemd.

skylineDe skyline van de centrale zakenwijk van Beijing


 
opdrachtMaar klopt dat eigenlijk wel? Is Beijing wel een wereldstad? Dat zoeken jullie in deze les uit.

Daarbij gaan jullie na:

 • wat onder ‘wereldstad’ wordt verstaan;
 • waarom Beijing een wereldstad genoemd kan worden, en
 • waarom Beijing eigenlijk geen wereldstad is.

Daarna maken jullie een reisgids waarin jullie antwoord geven op deze vragen.

 


 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 45 minuten de tijd.

Kijk naar de video in Bron: Wereldsteden. Hierin worden drie redenen genoemd waarom enkele steden ‘wereldstad’ worden genoemd. Noteer voor jezelf deze redenen. Geef daarbij ook aan of Beijing als voorbeeld wordt genoemd of niet.

Nadat je de video gezien hebt, vraagt je juf of meester een aantal leerlingen wat ze in de bron hebben ingevuld.

Jullie krijgen 30 minuten de tijd om een reisgids te maken.
Dat doen jullie in vijf groepen.

Iedere groep krijgt een van de genummerde bronnen toegewezen:

 1. Metropool
 2. Hoofdstad (en landelijke regering)
 3. Effectenbeurzen (en kantoren)
 4. (Steden als) Verkeersknooppunt
 5. Cultuur

Elke bron bevat een zoekopdracht. Hierin zoek je uit of je Beijing aan de hand van die bron een wereldstad kunt noemen en hoe je dat kunt zien als je door de stad wandelt.

Als je dat uitgezocht hebt, schrijf dan voor de reisgids een stukje van enkele regels over Beijing en het onderwerp van de bron. Zoek er ook een of twee afbeeldingen bij die passen bij het onderwerp van je bron.

Zodra je klaar bent, lever dan je aandeel van de reisgids in bij je juf of meester. Die kijkt de bijdragen voor de reisgids na en maakt er een boekje van en geeft het een leuke titel.

 


 
Kijk naar deze YouTube-video ‘Wereldsteden’:

Beantwoord de onderstaande vragen:

Een wereldstad is een stad met veel invloed in de wereld op het gebied van:

1 …

2 …

3 …

Beijing wordt in deze video wel/niet als voorbeeld van een wereldstad genoemd.
Doorstrepen wat niet klopt.

 


 
Een stad is een metropool als die ten minste 10 miljoen inwoners heeft. Die steden beslaan een groot oppervlak, omdat al hun inwoners samen veel plaats nodig hebben om te wonen, te werken en zich te vermaken. Daarom worden zulke steden door sommigen ook ‘wereldsteden’ genoemd.

Londen, New York en Tokyo zijn metropolen, en bijvoorbeeld ook Lagos in Nigeria en Karachi in Pakistan. In Nederland zijn geen metropolen te vinden. Zelfs Amsterdam en Rotterdam, toch de grootste steden van ons land, hebben bij lange na geen 10 miljoen inwoners.

guangzhouDe Chinese metropool Guangzhou is de grootste ter wereld

Beantwoord de vraag:

Hoeveel inwoners heeft Beijing en hoeveel plek neemt deze stad in? Zoek dat op in de tekst op Beijing - Wikikids.

 


 
In veel hoofdsteden van landen zetelt de regering van dat land. Dat is het geval in Londen, Tokyo en Parijs maar niet in Amsterdam. De Nederlandse regering zit namelijk in Den Haag.

tokioTokyo

Beantwoord de vraag:

Misschien weet je wel hoe het zit met Beijing. Is Beijing naast hoofdstad ook de plaats waar de regering er is gevestigd? Zo niet, zoek dat dan op in de tekst op Beijing - Wikikids.

 


 
Amsterdam heeft een effectenbeurs en een wijk waar veel grote bedrijven hun (hoofd)kantoor hebben, de Zuidas. Ook Londen, New York en Tokyo hebben een effectenbeurs en wijken waar veel kantoren van grote bedrijven bij elkaar staan. Daarom hebben deze steden grote economische invloed in de wereld, al is die van Amsterdam minder groot dan die van Londen bijvoorbeeld.

zuidasDe Zuidas in Amsterdam bij nacht 

Beantwoor de vraag:

Heeft ook Beijing een effectenbeurs en plekken waar veel kantoren van grote bedrijven bij elkaar staan? Zoek dat op in de tekst op Beijing - Wikikids.

 


 
Sommige steden zijn als verkeersknooppunt belangrijk voor de economie van het land waar ze in liggen en voor het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan Utrecht waar veel treinroutes elkaar kruisen. Niet alleen kun je vanuit Utrecht makkelijk per trein naar allerlei plaatsen van Nederland reizen, maar ook naar andere steden in Europa. Of denk aan Rotterdam met een grote zeehaven waar schepen uit allerlei plaatsen ter de wereld binnenlopen of naar allerlei delen van de wereld uitvaren.

havenrotterdamDe haven van Rotterdam 

Tot de belangrijkste verkeersknooppunten ter wereld behoren behalve Rotterdam ook Londen, New York en Sjanghai. Die hebben net als Rotterdam een grote zeehaven maar ook enkele grote vliegvelden die van overal ter wereld makkelijk bereikbaar zijn. Dat is een reden om deze en andere grote steden die verkeersknooppunten zijn ‘wereldsteden’ te noemen.

Beantwoord de vraag:

Kun je ook Beijing om die reden tot de wereldsteden rekenen? Zoek dat op in de tekst op Beijing - Wikikids.

 


 
Londen en New York hebben beroemde musea en gebouwen waar opera’s en andere voorstellingen worden gegeven. In Los Angeles en Mumbai (in India) worden veel films gemaakt die niet alleen in eigen land veel kijkers trekken maar ook erbuiten.

hollywoodHollywood in Los Angeles

Parijs heeft niet alleen beroemde musea, maar ook beroemde modehuizen die jaarlijks hun nieuwste ontwerpen voor kleding laten zien.
Deze modeshows worden in veel landen gevolgd door kledingfabrikanten. En vergeet niet dat deze en andere wereldsteden, zoals Athene en Rome, veel gebouwen en plekken hebben die herinneren aan de geschiedenis van die stad waardoor ze veel toeristen trekken. Daarom zijn alle steden die hier zijn genoemd, wereldsteden op cultureel gebied.

Beantwoord de vraag:

Geldt dat ook voor Beijing, en zo ja, waarom dan wel? Zoek dat uit in de tekst op Beijing - Wikikids.

 


 
Beijing, ook wel Peking genoemd, is een zeer grote stad in China, en tevens de hoofdstad van het land. Het wordt ook wel een wereldstad genoemd, net als bijvoorbeeld Londen, New York en Tokyo.

Is dat terecht. Zo ja, waarom dan wel? Dat zoeken de leerlingen in deze les uit.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 45 minuten uit.

De opdracht in de les bestaat uit een startactiviteit en het maken van een reisgids.

Startactiviteit
Hier trekt u 10 minuten voor uit.

U laat de leerlingen de film zien in Bron: Wereldsteden.

Vraag de leerlingen drie redenen in te vullen wanneer een stad  ‘wereldstad’ kan worden genoemd en aan te geven of Beijing als voorbeeld van zo’n stad wordt genoemd of niet. Daarna vraagt u enkele leerlingen wat ze hebben ingevuld.

Slotactiviteit
Voor het maken van de reisgids trekt u 30-35 minuten uit.

Verdeel de klas in vijf groepen.

Geef iedere groep een van de genummerde bronnen:

 1. Metropool
 2. Hoofdstad en landsregering
 3. Effectenbeurzen en kantoren
 4. Steden als verkeersknooppunt
 5. Cultuur

In elke bron wordt de leerlingen gevraagd om uit te zoeken of je Beijing aan de hand van de bron een wereldstad kunt noemen.

Als de leerlingen dat hebben uitgezocht, schrijven ze voor de reisgids een stukje van enkele regels over Beijing en het onderwerp van de bron die ze hebben gebruikt. Daar zoeken ze ook een of twee afbeeldingen bij die passen bij het onderwerp van de bron.

Zodra alle groepen hun bijdrage aan de reisgids klaar hebben, neemt u die bijdragen in en kijkt ze na. Maak van die bijdragen een boekje. Bedenk er een korte, pakkende titel voor.

Uitwerking
Volgens Bron: Wereldsteden is een wereldstad een centrum van politieke, economische en/of culturele macht. Op minstens een van die punten heeft een wereldstad grote invloed op de rest van de wereld.

Als dat met een stad niet het geval is, kan het volgens de film nooit een wereldstad zijn, hoeveel miljoenen inwoners het ook mag hebben. In deze video word Beijing niet als voorbeeld van een wereldstad genoemd.

Toch zijn er allerlei redenen om dat wel te doen:

 1. Een stad wordt ‘wereldstad’ of ‘metropool’ genoemd als het tenminste 10 miljoen inwoners heeft. Beijing voldoet met zijn 21,5 miljoen inwoners ruimschoots aan dit criterium. De stad heeft een oppervlak van 16.808 km2.
  Dat is ruim de helft van België.
 2. Veel wereldsteden zijn niet alleen de hoofdstad van een land, maar ook de residentie van de regering van dat land. Dit is ook het geval met Beijing.
 3. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Londen, New York en Tokyo heeft Beijing geen grote invloed op de wereld op economisch gebied. Dat komt omdat Beijing geen effectenbeurs heeft en ook geen stad is waar veel grote bedrijven hun (hoofd)kantoor hebben. Shanghai en Hongkong hebben die grote invloed wel, omdat daar wel een effectenbeurs is en er ook veel grote bedrijven hun kantoor hebben.
 4. Beijing is voor de rest van China en vanuit het buitenland makkelijk bereikbaar, omdat het een knooppunt is voor de luchtvaart, het vervoer over de weg en het vervoer per spoor. Daarom heeft Beijing net als sommige andere wereldsteden aanzienlijke economische invloed op de wereld.
 5. Beijing heeft zoveel invloed in de wereld op het gebied van de cultuur dat het ook in dit opzicht tot de wereldsteden kan worden gerekend. Dat heeft de stad te danken aan de Verboden Stad, de Chinese Muur die vanaf even buiten de stad langs de noordgrens van China loopt en aan ander cultureel erfgoed dat herinnert aan de opeenvolgende dynastieën die het land heeft gehad vanaf de oudheid.
  Beroemd zijn de uitvoerende kunsten in Beijing, zoals de Chinese opera.
  Ten slotte kent iedereen sommige gerechten, zoals de Pekingeend, die je in Beijing kunt nuttigen.  


Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 


 

 • De leerlingen kunnen enkele redenen benoemen en beschrijven om Beijing een wereldstad te noemen.
 • De leerlingen kunnen enkele redenen benoemen en beschrijven om Beijing niet een wereldstad te noemen.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt:

 • Als hun reisgids laat zien dat de leerdoelen behaald zijn,
 • Als de teksten in de reisgids bondig en duidelijk zijn, en
 • Als de afbeeldingen in de reisgids goed aansluiten bij de teksten.

 

verwante lessen

Login Form