Balkan - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien waar de Balkan ligt en welke landen ertoe behoren.
  • De leerlingen weten welke van die landen al lid zijn van de EU en/of van de NAVO.
  • De leerlingen weten welke Balkanlanden worden voorbereid op lidmaatschap van de EU en dus kandidaat-leden worden genoemd..
  • De leerlingen hebben gezien wat voor voordeel of voordelen het heeft voor een Balkanland om lid te worden van de EU en de NAVO.
  • De leerlingen kunnen drie grote gebeurtenissen benoemen die het mogelijk hebben gemaakt dat steeds meer Balkanlanden toetreden tot de EU en de NAVO.

 

verwante lessen

Login Form