Balkan - bron: navo, alsmaar groter

 
In 1949 richtten de Verenigde staten, het Verenigd Koninkrijk en landen in West-Europa de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of NAVO op. De bedoeling is dat de landen van de NAVO elkaar te hulp komen als een van die landen wordt aangevallen door een land dat geen lid is van de NAVO. Men was vooral bang dat de Sovjet-Unie zoiets zou doen. Dat was toen een machtig land en grootste vijand van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere westerse landen.

Welke landen in de Balkan zijn in 2022 lid van de NAVO? Welke landen kwamen er daarna bij? Dat zie je hieronder:

navo landen

navo landen2

 

verwante lessen

Login Form