Armoede in Nederland - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien dat armoede niet alleen in landen buiten Europa voorkomt maar ook in Nederland.
  • De leerlingen kunnen uitleggen wanneer in Nederland sprake is van armoede.
  • De leerlingen kunnen enkele voorbeelden benoemen hoe de Nederlandse overheid armoede onder Nederlandse burgers bestrijdt.
  • De leerlingen kunnen enkele voorbeelden benoemen en beschrijven hoe burgers in Nederland arme medeburgers helpen.

 

verwante lessen

Login Form