Het leven in Afghanistan


Het leven in Afghanistan wordt bepaald door de Taliban. Het woord 'taliban' betekent 'studenten'. De Taliban zijn een strenggelovige islamitische beweging in Afghanistan. Ze zijn van 1996 tot 2001 de baas geweest in Afghanistan. Sinds 15 augustus 2021 hebben ze het opnieuw de macht gekregen in dit land, een van de armste landen ter wereld.

taliban

 


 

opdrachtJullie gaan een antwoord zoeken op de volgende vragen:

 • Hoe was het voor kinderen en volwassenen in Afghanistan toen de Taliban tussen 1996 en 2001 dat land regeerden?
 • Hoe is het nu in Afghanistan sinds de Taliban het daar opnieuw voor het zeggen hebben?
 • En hoe was het tussen 2001 en augustus 2021 om op te groeien in Afghanistan?

Daarna schrijf je een pagina uit een dagboek.
De pagina kan gaan over een dag uit het leven van een leeftijdgenoot van jullie in Afghanistan. Of die pagina gaat over dezelfde dag uit het leven van een van jullie zelf.

 


 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Kijk eerst naar de film in Bron: Na een jaar. De juf of meester verdeelt de klas in tweetallen. Neem dan samen met je klasgenoot de andere bronnen door. Daar krijgen jullie 30 minuten de tijd voor. Noteer enkele leefregels van de Taliban, waar kinderen van 9 tot 12 jaar in Afghanistan zich aan moeten houden. Na die 30 minuten vraagt je juf of meester aan enkele leerlingen welke regels ze hebben opgeschreven.

Ten slotte maak je samen met je klasgenoot twee pagina’s uit een dagboek. Die moeten over dezelfde dag gaan.

Spreek met elkaar af wie de pagina doet over een dag uit het leven van een leeftijdgenoot in Afghanistan en wie de andere pagina doet over zijn of haar leven hier. Schrijf daarbij op hoe de dagindeling is van een leeftijdgenoot in Afghanistan en van een van jullie.

Voor het schrijven van die pagina’s krijg je 20 minuten de tijd. Enkele pagina's uit de dagboeken lees je voor aan de rest van de klas.

 Kijk naar deze YouTube-video: ‘Één jaar Taliban: zo is het nu in Afghanistan’

 


 
Soroed is 12 jaar. Ze is in Nederland geboren. Haar ouders zijn in 2001 uit Afghanistan gevlucht. Nu volgt ze het nieuws uit Afghanistan en maakt zich grote zorgen over haar familie in Afghanistan. Dit en meer vertelt ze in deze YouTube-video:

 


 
Kijk naar dit fragment uit de YouTube-video: ‘Hoe een ‘studentenleger’ een land kon overnemen’

 


 
In de filmbronnen over de Taliban heb je gezien dat die beweging allerlei geboden en verboden oplegt aan de mensen in Afghanistan. Daardoor verschilt het dagelijks leven voor de gewone inwoner in dat land enorm van dat in Nederland.

De Taliban verbiedt veel dingen voor de gewone inwoners, en hun doel is om deze ook in de hele wereld te laten heersen. Deze regels gelden:

 • Volledig verbod voor vrouwen om buitenshuis te werken; dit geldt ook voor vrouwelijke leraren, ingenieurs en de meeste beroepen. Slechts enkele vrouwelijke artsen en verpleegsters mogen in sommige ziekenhuizen in Kaboel werken.
 • Volledig verbod voor vrouwen op eender welke activiteit buitenshuis tenzij ze begeleid wordt door een mahram (mannelijk familielid zoals een vader, broer of echtgenoot).
 • Volledig verbod voor vrouwen om om te gaan met mannelijke winkeliers.
 • Volledig verbod voor vrouwen om behandeld te worden door mannelijke artsen.
 • Volledig verbod voor vrouwen om te studeren op een school, universiteit of eender welk ander educatief instituut. (De Taliban heeft meisjesscholen veranderd in religieuze seminaries).
  onderwijsaanmeisjesToen meisjes nog wel naar school mochten in Afghanistan...

 • Vereiste dat de vrouwen een lange sluier (Boerka) dragen, die hen van hoofd tot teen bedekt.
 • Vrouwen die niet gekleed zijn overeenkomstig de regels van de Taliban of vrouwen die onverzeld zijn door een mahram moeten afgeranseld, geslagen en/of uitgescholden worden.
 • Vrouwen met onbedekte enkels moeten in het openbaar zweepslagen ontvangen.
 • Publieke steniging indien een vrouw ervan beschuldigd wordt te zijn vreemdgegaan. (enkele minnaars zijn reeds gestenigd onder deze regel).
 • Volledig verbod om cosmetica te gebruiken. (Van vele vrouwen met gelakte vingers hebben ze de vingers afgehakt.)
 • Volledig verbod voor vrouwen om met niet-mahram mannen te praten of de hand te schudden.
 • Volledig verbod voor vrouwen om luidop te lachen. (Geen enkele vreemdeling mag een vrouw haar stem horen).
 • Volledig verbod voor vrouwen om schoenen met hoge hakken te dragen, die geluid maken bij het lopen. (Een man mag een vrouw haar voetstappen niet horen).
 • Volledig verbod voor vrouwen om een taxi te nemen zonder een mahram.
 • Volledig verbod voor vrouwen om op de radio, televisie of eender welke publieke bijeenkomst te komen.
 • Volledig verbod voor vrouwen om een sport uit te oefenen of zich bij een sportcentrum of club aan te sluiten.
 • Volledig verbod voor vrouwen om te fietsen of op een motor te rijden, zelfs in het bijzijn van hun mahrams.
 • Volledig verbod voor vrouwen om fel gekleurde kledij te dragen. Volgens de Taliban zijn dit seksueel aantrekkende kleuren.
 • Volledig verbod voor vrouwen om bijeen te komen voor feestelijke gelegenheden zoals de Eids (feest gehouden na de maand vasten; de Ramadan), of voor eender welke andere recreatief doel.
 • Volledig verbod voor vrouwen om kledij te wassen aan rivieroevers of op een publieke plaats.
 • Aanpassing van alle plaatsnamen die het woord “vrouw” bevatten. Bijvoorbeeld “Tuin der Vrouwen” (Women’s garden) is gewijzigd naar “Tuin der Lente” (Spring Garden).
 • Volledig verbod voor vrouwen om te verschijnen op het balkon van hun appartement of huis.
 • Het verplicht schilderen van alle ramen, zodat vrouwen in hun huis niet zichtbaar van buitenaf.
 • Volledig verbod voor mannelijke kleermakers om de maat op te nemen van vrouwen of om vrouwenkledij te maken.
 • Volledig verbod op publieke badhuizen voor vrouwen.
 • Volledig verbod voor mannen en vrouwen om samen te bus te nemen. Nu zijn er aangewezen publieke bussen “enkel voor mannen” (en “enkel voor vrouwen”).
 • Volledig verbod op bootleg (wijde) broeken, zelfs onder een boerka.
 • Volledig verbod op het fotograferen of filmen van vrouwen.
 • Volledig verbod op het afdrukken van een vrouw haar foto in kranten en boeken, of opgehangen aan de muren van huizen en winkels.

Naast de bovenstaande beperkingen voor vrouwen, heeft de Taliban: het beluisteren van muziek verboden, niet enkel voor vrouwen maar ook voor mannen. Daarnaast is ook het bekijken van films, televisie en video's voor iedereen verboden. Ook het vieren van het traditionele Nieuwjaar (Nowroz) op 21 maart is verboden. De Taliban heeft verklaard dat deze feestdag niet Islamitisch is. Ze hebben ook de Dag van de Arbeid (1 mei) verworpen omdat er geoordeeld werd dat het een “communistische” feestdag is. En ze hebben gezegd dat alle mensen met een niet-islamitische naam deze te veranderen naar een islamitische.

Daarnaast moeten de Afghaanse jeugd ook verplicht hun haren knippen. Worden alle mannen bevolen islamitische kledij en een hoofddeksel te dragen en hun baarden te laten groeien.

Alle mensen moet ook vijf keer per dag het gebed in de moskee bijwonen en alle sporttoeschouwers bevolen Allah-o-Akbar (Allah is groot) te zingen en niet in de handen te klappen.

Voor alle mensen zijn ook bepaalde spelletjes verboden onder andere kitte-vliegeren aangezien dit niet-Islamitisch is bevonden en ook mogen ze niet op het internet. Er wordt ook bepaald dat eenieder die ongepaste literatuur bij zich heeft of zich naar een ander geloof bekeerd dan de islam ter dood veroordeeld zal worden

Alle mannelijke studenten een tulband moeten dragen. Met als motto: “Geen tulband, geen opleiding”. En ten slotte moeten alle niet-islamitische minderheden een opvallende badge of een opgestikt stuk gele stof op hun kleren moeten dragen om zich op die manier af te scheiden van de overgrote Moslim meerderheid. Net zoals de nazi's deden met de Joden.


Bron: Wikikids

 


 
Waarom konden niet alle kinderen in Afghanistan naar school gaan tussen 2001 en 2021, ook toen de Taliban niet de baas waren in Afghanistan?

Het antwoord zie je in de volgende twee films:

1 Schooltv-video uit 2008


2 Schooltv-video uit 2017: ‘Kinderarbeid in Afghanistan’

 


 
De Taliban zijn een strenggelovige islamitische beweging die in de jaren ’80 van de vorige eeuw opkwam en in 1996 in Afghanistan aan de macht kwam. Tot ze in 2001 verdreven werden uit het land, voerden ze een autoritair en gewelddadig bewind. De meest negatieve indruk op de buitenwereld maakten de Taliban door hun onderdrukking en achterstelling van vrouwen en meisjes in het land.

Toen de Taliban op 15 augustus 2021 opnieuw aan de macht kwamen, ging er een schok door de wereld. Zou dit nieuwe bewind op dezelfde manier het land regeren als tussen 1996 en 2001? Zou het voor vrouwen en kinderen net zo zwaar zijn als eerder, om onder het Talibanbewind te leven?

Dat onderzoeken leerlingen in deze les aan de hand van getuigenissen en andere informatie.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u één uur uit. Eerst laat u de leerlingen de film zijn in Bron: Na een jaar.

Daarna maakt u groepjes van twee. Laat elk tweetal de overige bronnen in de les doornemen. Vraag hen ook om leefregels van de Taliban op te schrijven, die van toepassing zijn op kinderen van 9 tot 12 jaar. Trek voor deze activiteit 30 minuten uit. Na die 30 minuten vraagt u enkele leerlingen welke leefregels van de Taliban ze hebben genoteerd.

U sluit de les af door de leerlingen een pagina uit een dagboek te laten schrijven. Trek hiervoor 20 minuten uit.

In dit eindproduct laten de leerlingen zien hoe een dag eruit ziet voor een kind van 9 tot 12 jaar in Afghanistan en een dag voor de leerlingen zelf. Van elk tweetal beschrijft één leerling een dag uit het leven van een kind in Afghanistan en de andere leerling dezelfde dag uit het leven van hem- of haarzelf.

Als iedereen hiermee klaar is, haalt u de dagboekpagina’s op. Lees enkele pagina’s voor in de klas. Zo laat u zien hoe het dagelijks leven voor kinderen in Afghanistan verschilt van dat van kinderen in Nederland.

Uitwerking
Onder het bewind van de Taliban tussen 1996 en 2001 hadden Afghaanse burgers weinig vrijheid. Vooral meisjes en vrouwen hadden te maken met vele geboden en verboden waar ze zich aan moesten houden. Wie een of meer van die regels overtrad, werd er streng voor gestraft. Op enkele overtredingen stond zelfs de doodstraf en die werd in het openbaar voltrokken.

In 2001 maakten Amerikaanse en andere buitenlandse militairen samen met binnenlandse verzetsgroepen een einde aan deze regering. Dat gebeurde vooral omdat de Talibanregering steun verleende aan de islamitische terreurgroep Al Qaida, die de aanslagen van 11 september van dat jaar had gepleegd. Op CNN International en andere nieuwszenders waren na de val van de Talibanregering  beelden te zien van mannen die hun baard lieten afscheren en van vrouwen geen  gezicht-bedekkende kleding meer droegen.

Tot 2001 mocht er van alles weer, sporten, naar muziek luisteren, naar de bioscoop gaan, enzovoort. Ook het onderwijs werd voor iedereen toegankelijk. Toch gingen lang niet alle kinderen naar school wegens de grote armoede waarin een groot deel ven de bevolking verkeerde. Ouders die niet rond konden komen, haalden hun kinderen van school, zodat die konden werken om voor wat extra inkomen te zorgen. Vooral meisjes gingen niet naar school. Bovendien was naar school gaan soms gevaarlijk door het geweld van gewapende groepen, die tegen elkaar vochten. Het analfabetisme was dan ook hoog.

Ondertussen probeerden Amerikaanse soldaten en soldaten uit andere NAVO-landen, waaronder ook Nederland, voor stabiliteit en veiligheid te zorgen in Afghanistan. Dat liep uiteindelijk uit op een mislukking. De regering van de Verenigde Staten besloot de Amerikaanse soldaten vrijwel allemaal uit Afghanistan terug te trekken.

De Taliban waren toen al bezig steeds meer grondgebied van Afghanistan te heroveren. Toen de terugtrekking van de Amerikaanse troepen bekendgemaakt was, bleek het leger van de zittende Afghaanse regering niet in staat om de opmars van de Taliban een halt toe te roepen. De machtsovername door de Taliban was niet meer tegen te houden. Die vond plaats op 15 augustus 2021, toen ook de hoofdstad Kaboel in handen van de Taliban was gevallen.

De nieuwe regering probeerde de buitenwereld ervan te overtuigen dat die een milder regime zou voeren dan tijdens hun eerdere regeringsperiode. De rechten van vrouwen en meisjes zouden beter worden gerespecteerd en onderwijs zou voor iedereen toegankelijk blijven. Hiermee wilde de Talibanregering voorkomen dat landen en buitenlandse bedrijven en hulporganisaties hun activiteiten in Afghanistan zouden staken. Toch waren er landen en organisaties die besloten zich uit Afghanistan terug te trekken, omdat zij niet met de Talibanregering wilden samenwerken. Daardoor raakte de economie van het land in het slop en nam de armoede sterk toe.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het bewind van de huidige Talibanregering nauwelijks minder hardvochtig is dan dat in de periode tussen 1996 en 2001. Vooral vrouwen en meisjes ervaren dat de klok 20 jaar is teruggezet. Wel worden de leefregels die de talibanregering hebben uitgevaardigd, niet overal even streng gehandhaafd. Ook worden ze ontdoken, bijvoorbeeld door leerkrachten die officieel godsdienstles geven in koranscholen, maar vakken doceren die je op een gewone middelbare school kunt leren.

Kerndoelen
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 


 

 • De leerlingen weten wat voor beweging de Taliban zijn.
 • De leerlingen hebben gezien hoe het dagelijks leven eruitzag in Afghanistan, toen de Taliban het land regeerden tussen 1996 en 2001.
 • De leerlingen hebben gezien hoe het dagelijks leven eruitziet in Afghanistan, sinds de Taliban weer aan de macht zijn.
 • De leerlingen hebben gezien waarom tussen 2001 en 2021 niet alle kinderen in Afghanistan naar school gingen, ondanks het feit dat de Taliban toen niet aan de macht waren.
 • De leerlingen kunnen aangeven waarom meisjes en vrouwen in Afghanistan het bestuur van de Taliban anders hebben ervaren dan jongens en mannen.
 • De leerlingen kunnen aangeven waarom dat verschil er was en nu weer is aan de hand van de levensovertuiging van de Taliban.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als hun eindproduct laat zien dat ze zich kunnen voorstellen hoe het, onder het huidige bewind in Afghanistan, is om er als leerling van groep 7 of 8 te leven.

 

verwante lessen

Login Form