Tekeningen uit Indische kampen - voor de docent: info

 
In februari 1942 vielen Japanse troepen Nederlands-Indië, toen een Nederlandse kolonie, binnen. Na de overgave van het leger in deze kolonie aan Japan sloten de bezetters Nederlandse burgers en burgers van gemengd Nederlandse afkomst op in concentratiekampen. Daar bleven deze burgers gevangen tot Japan zich op 15 augustus 1945 overgaf aan de Geallieerdene.

Hoe was het leven voor die burger in deze Indische kampen? Dat brengen de leerlingen in deze les in beeld door er een tentoonstelling van op te zetten.

Plan van aanpak

Plan van aanpak:
Voor deze les trekt u 1 uur uit. De leerlingen maken de opdracht in de les in vier groepen.

Verdeel de klas op de volgende manier:

  • Groep I met zes leerlingen. Die pakt het thema Organisatie van de kampen
  • Groep II met zeven leerlingen.  Die pakt het thema Wonen en werken
  • Groep III met acht leerlingen. Die pakt het thema Voedsel en gezondheidszorg
  • Groep IV met zeven leerlingen. Die pakt het thema  Godsdienst, onderwijs en vrije tijd

Neem met de leerlingen Dit ga je doen' door en de instructies in de 'Bron: Onderwerpen'.. Het is namelijk de bedoeling dat iedere leerling een afbeelding zoekt bij een bepaald onderwerp. Daartoe is het aantal leerlingen per groep afgestemd op he aantal onderwerpen per thema.

Bij alle op de website aangeboden onderwerpen waarop naar afbeeldingen van tekeningen, voorwerpen en taferelen gezocht kan worden, is een ruime keus van afbeeldingen voorhanden.

Vertel hen daarbij ook dat ze moeilijke woorden kunnen opzoeken die ze bij het raadplegen van de website tegenkomen.  Hiertoe legt u een woordenboek op een plek waar iedereen het kan vinden.

Dan kunnen de leerlingen aan de slag.

Iedereen levert zijn of haar pagina met afbeelding, toelichting en vermelding van thema en onderwerp in.

U kunt deze tentoonstellen in een lokaal op school of bundelen in een boekje.

Tip: maak van de ingeleverde pagina’s een digitale tentoonstelling en zet die online.

Kerndoelen
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.verwante lessen

Login Form