Tekeningen uit Indische kampen - bron: tekeningen

 
Toen Nederland in 1940 door het Duitse leger onder de voet werd gelopen, raakte Nederlands-Indië afgesneden van het moederland. In 1942 werd de Nederlandse kolonie zelf ook bezet, door Japan. De blanken verdwenen in honderden kampen, volledig afgesloten van de buitenwereld. Mannen werden gescheiden van vrouwen en kinderen; er waren krijgsgevangenkampen en burgerkampen. Voor de meeste mensen duurde deze internering bijna drie jaar of langer. In totaal werden 140.000 burgers en militairen geïnterneerd.

rondom de barakken

Sommige geïnterneerden hebben in dagboeken verslag gedaan van het dagelijks leven in de kampen, anderen hebben hun herinneringen in memoires vastgelegd. Foto's uit de kampen zijn niet of nauwelijks voorhanden; de foto's die er zijn, dateren meestal van na de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945. De enige oorspronkelijke beelden van de leefomstandigheden in de Japanse kampen zijn de getekende impressies van geïnterneerden. De omvangrijkste verzameling op dit gebied wordt beheerd door het Museon in Den Haag, maar ook het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie heeft een belangrijke collectie. In de verzamelingen bevindt zich werk van bekende kunstenaars, maar ook veel amateurs hebben hun dagelijks leven in tekeningen vastgelegd.

Tekst ontleend aan https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Kamptekeningen+uit+bezet+Nederlands-Indi%C3%AB+(1942-1945) 

 

verwante lessen

Login Form