Muziek in Westerbork - opdracht

 

opdrachtJullie gaan onderzoeken hoe en waarom muziek zo'n belangrijke rol in Kamp Westerbork had.

Geef aan welke eigen rol verschillende groepen mensen op het gebied van muziek in het kamp hadden; noem (minstens) vier verschillende rollen.

Maak als afsluiting een affiche of een collage over rol van muziek in het kamp dat als titel heeft: 'Tussen hoop en wanhoop' of 'Valse hoop'.

 

verwante lessen

Login Form