Joop en Vincent Hoffmans - voor de docent: info

 
Op 6 juni 1944 drong een grote Geallieerde troepenmacht vanuit zee Normandië binnen. Vandaar uit rukten deze troepen naar het noorden en oosten op. Op 3 september van dat jaar veroverden ze Brussel o de Duitse troepen en de dag daarna Antwerpen. Op dinsdag 5 september 1944, Dolle Dinsdag dacht men in Nederland dat de Geallieerden Nederland binnen enkele dagen zou bevrijden van de Duitse bezetters. Niet alleen vierden Nederlanders alvast die bevrijding, ook sloegen NSB-ers en Duitse soldaten in Nederland op de vlucht m uit handen van de Geallieerden te blijven.

Ook leden van een verzetsgroep in Waalwijk dachten dat Nederland binnen enkele dagen bevrijd zou zijn.  Ze grepen de naar men dacht ophanden zijnde bevrijding aan om twee landwachters te ontvoeren. Wat er daarna gebeurde, trekken leerlingen in deze les na als echte onderzoeksjournalisten.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 2 lesuren uit. U laat de leerlingen de opdracht in groepen van drie maken.

Lees samen met de leerlingen 'Bron: Ontvoering'. Daarna zet u de leerlingen aan het werk met de overige bronnen in de les.

De bedoeling is da de leerlingen een overzicht maken van de gebeurtenissen die op 5 en 6 september 1944 plaats hebben gehad in Waalwijk waarin ook aangegeven is wat er met de vier arrestanten is gebeurd en een artikel met een reconstructie van die gebeurtenissen.

Wat is er met de vier arrestanten gebeurd?
Antwoorden:
1) Burgemeester Moonen is door de Nederlandse SS-ers doodgeschoten.
2) Joop Hoffmans is door de Nederlandse SS-ers doodgeschoten.
3) Vincent Hoofmans door de Nederlandse SS-ers neergeschoten, maar hij overleeft de executie en weet te ontsnappen.
4) Dokter Lenglet wordt op aandringen van de burgemeester vlak voor de executie losgelaten.

Vincent Hoffmans (overleden in 1984 op 65-jarige leeftijd) kon zich weinig herinneren van de executie. Dokter Lenglet (overleden in 2011 op 93-jarige leeftijd) was jarenlang de meest betrokkende getuige en heeft vaker verteld over de gebeurtenissen in september 1944.

Kerndoelen
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

 

verwante lessen

Login Form