Het jaar 2602 - bron: wreedheden

 
Bij overtredingen (en dat kon van alles zijn, soms wisten de kampbewoners amper wat ze misdaan hadden) deelden de japanse bewakers regelmatig straffen uit, van mishandelingen tot uren in de zon of regen staan. Regelmatig kregen de kampbewoners collectieve straffen voor iets wat één van hen misdaan had. Het hele kamp kreeg dan enkele dagen geen eten.

wreedheden

Ga naar het subthema Wreedheden en klik erop. Rechts naast de tekening zie je 10 subthema's (en interviews) staan. In het derde, vijfde, zesde en tiende interview vertelt een van de kinderen over wreedheden in de kampen. Kies er twee uit en luister daar naar. Wat zeggen ze over het onthouden aan eten als straf in de kampen? Schrijf kort de belangrijkste conclusies op voor je opdracht.

 

verwante lessen

Login Form