Het jaar 2602 - bron: werken

 
In de internerings- en burgerkampen moesten de vrouwen en kinderen vanaf een jaar of 8 werken. Ze moesten huizen leeghalen, riolen of latrines schoonmaken, bomen kappen en mee sjouwen of ander lichamelijk zwaar werk. Populair was werken in de groentetuin, maar vooral het werken in de keuken was zeer gewild. Je kunt wel raden waarom dat zo populair was...

werkenAan het werk in de groentetuin, M. Roukens

Ga naar het subthema Werken en klik erop. Rechts naast de tekening zie je 11 subthema's (en interviews) staan. In het tweede, derde, zesde, achtste en negende interview vertelt een van de kinderen over werken in de kampen. Kies er twee uit en luister daar naar. Wat zeggen ze over werken en eten in de kampen? Schrijf kort de belangrijkste conclusies op voor je opdracht.

 

verwante lessen

Login Form