Het jaar 2602 - bron: internering

 
In het begin van de oorlog (1942) werden de blanke mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen. De mannen werden verplaatst naar speciale mannenkampen. De vrouwen en hun kinderen bleven achter en moesten verhuizen naar afgegrendelde wijken met gewone huizen. Er waren twee grote verschillen met een gewone wijk: steeds meer mensen moesten de huizen met elkaar delen (met steeds meer mensen in elke kamer) en de wijk werd afgezet met gédek, schutting van gevlochten bamboe. De vrouwen en kinderen werden zo afgesloten van de buitenwereld.

interneringBlokgebouw Tjimahi, A.J.L. de Geer Boers

Ga naar het subthema Internering en klik erop. Rechts naast de tekening zie je 9 subthema's (en interviews) staan. In het tweede, vierde, zesde en zevende interview vertelt een van de kinderen over het eten in de afgegrendelde wijken. Kies er twee uit en luister daar naar. Wat zeggen ze over het eten in deze begintijd? Schrijf kort de belangrijkste conclusies op voor je opdracht.

 

verwante lessen

Login Form