Het jaar 2602 - bron: eten

 
In de kampen draaide alles om eten. In de meeste kampen werd in een gaarkeuken gekookt voor het hele kamp. De keukenploeg moesten in enorme voedseldrums koken voor honderden of zelfs duizenden mensen. Als het eten klaar was, werd het per wijk, buurt of loods uitgedeeld. Een omroeper deelde mee welke wijk aan de beurt was om eten te halen. Bij de keuken stonden de kampbewoners in lange rij te wachten op hun dagelijkse portie. De mensen letten goed op of hun buurman niet per ongelijk een hapje meer kreeg.

etenDie lepel was niet vol, Kamp Bangkong Semarang

Ga naar het subthema Eten en klik erop. Rechts naast de tekening zie je 10 subthema's (en interviews) staan. In alle tien interviews vertelt een van de kinderen over belangrijk eten voor hen was in de kampen. Kies er twee uit en luister daar naar. Wat zeggen ze over het belang van eten in de kampen? Schrijf kort de belangrijkste conclusies op voor je opdracht.

 

verwante lessen

Login Form