Het jaar 2602 - voor de docent: info

 
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) hielden de bezetters Nederlanders in kampen gevngen. Daar waren ook kinderen bij  Op de website van het project ‘Het jaar 2602’ zijn getuigenissen verzameld van 25 mensen die als kind in zo’n kamp hebben gezeten.

U laat de leerlingen deze website raadplegen om zich in te leven in wat deze mensen in die kampen toen hebben meegemaakt. Daarbij is het de bedoeling dat de leerlingen aandacht schenken aan hoe het met het voedsel in die kampen was gesteld en dat ze daarover namens het Internationale Rode Kruis een rapport schrijven gericht aan andere kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit, en nog eens een kwartier voor een klassengesprek. U laat de leerlingen de opdracht in de les in tweetallen maken.

De leerlingen raadplegen de twee bronnen die verplicht zijn, die over eten en over honger en twee andere bronnen die ze zelf mogen uitkiezen. Ze schrijven hun rapport voor het Internationale Rode Kruis (maximaal ½ A4-tje lang), bedoeld voor leerlingen groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Als iedereen klaar is, haalt u de rapporten op en kijkt ze na.

Ten slotte houdt u met de leerlingen een klassengesprek om de resultaten van hun onderzoek naar het voedsel in de kampen te bespreken.

Kerndoelen
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

 

verwante lessen

Login Form