Dolle Dinsdag - voor de docent: info

 
Op 6 juni 1944 zette een vloot van Geallieerde schepen manschappen, legervoertuigen en wapens aan land in Normandië. Van daaruit rukten de manschappen op naar het oosten en naar België en Nederland. Op 5 september 1944, een dinsdag, waren ze de Nederlandse grens al dicht genaderd. Die dag ging in Nederland als een lopend vuurtje het gerucht rond dat de Geallieerden Nederland al binnen zouden trekken. Duitse soldaten en aanhangers van de NSB waren er oprecht van overtuigd dat het gerucht waar was en namen de vlucht, weg van de Geallieerde troepen die hen op de hielen zouden zitten. Sindsdien staat die dag bekend als ‘Dolle Dinsdag’.

In deze opdracht gaan leerlingen aan de hand van foto’s van die dag na wat zich op die dinsdag afspeelde in Nederland.

Plan van aanpak
Trek 2 lesuren voor de opdracht uit. Deel de klas in tweetallen in. Neem samen met de leerlingen de aanwijzingen bij 'Opdracht' door.

Dan gaat iedereen aan de slag. Zodra iedereen klaar is, kijkt u van elk tweetal de antwoorden op de vragen na.

Vragen en antwoorden
Vraag: Vind je 'Dolle Dinsdag' een goede term of niet?
Antwoord: Naar de mening van de leerlingen.

Vraag: Hoe reageren de Duitsers en NSB-ers op de komst van de Geallieerden? Met welke transportmiddelen?
Antwoord: Ze raken in paniek en slaan op de vlucht: te (bak)fiets, met paard en wagen, met (vracht)auto's of met de trein. De bewaarders van enkele concentratiekampen verhuizen overhaast de geïnterneerden naar elders.

Vraag: Hoe reageren de Nederlanders op de komst van de Geallieerden?
Antwoord: Ze staan op straat te wachten op de komst de Geallieerden. En je ziet soms de rood-wit-blauwe vlag hangen.

Vraag: Op welke wijze hebben illegale kranten en bladen gereageerd op Dolle Dinsdag?
Antwoord: Met spotprenten en een spottende (kranten)artikelen. Bijzonder is het artikel van het foute satirische De Gil die voor het eerst de term 'Dolle Dinsdag' gebruikte. Een reactie op de geruchten van Dolle Dinsdag is ook het spotprent van het foute De Stormvlag.

Vraag: Wat deden de Duitsers toen de komst van de Geallieerden een vergissing bleek te zijn?
Antwoord: Ze plaatsten een advertentie om de evacués te helpen bij hun terugkomst. Ze dreigen bovendien d.m.v. enkele bekendmakingen om bij de buren de huizen leeg te halen als er stullen gestolen werden uit de leegstaande huizen van gevluchte Duitsers en NSB'ers.

Kerndoelen
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.”

 

verwante lessen

Login Form