Sprekende beelden - voor de docent: info

 
Leerlingen zien dat achter elk monument dat aan de Tweede Wereldoorlog herinnert een verhaal steekt over dit hoofdstuk in de geschiedenis van Nederland. Dat verhaal gaat over een markante gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog (bijvoorbeeld de Februaristaking in februari 1941) of over een groep oorlogsslachtoffers.

Plan van aanpak
Voor deze opdracht trekt u één uur uit. Leerlingen maken deze opdracht individueel.

  • U zet de computers en de printer klaar.
  • U geeft alle leerlingen een papier en pen voor het krantenartikel (maximaal een A4)..
  • Vraag als iedere leerling een keuze uit de monumenten heeft gemaakt voor de zekerheid welke monumenten zijn gekozen. Mochten twee of meer leerlingen hetzelfde monument hebben gekozen, laat ze dan opnieuw kiezen opdat iedere leerling van de klas een eigen monument onder handen heeft.
  • U laat de leerlingen het artikel schrijven en een afbeelding afdrukken van het monument dat ze gekozen hebben.
  • Als iedereen klaar is, hangt u de opstellen met de afbeeldingen op een prikbord op. Zo krijgt u een galerij met monumenten die een verhaal hebben uit de Tweede Wereldoorlog.


Kerndoelen
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

 

verwante lessen

Login Form