Brandgrens - voor de docent: info

 
Voor deze opdracht trekt u een lesuur uit. 

Hoe pakt u het aan?

  • U laat de leerlingen de twee films over het bombardement van 14 mei 1940 in Rotterdam zien.
  • U laat de leerlingen zeven groepen maken, voor iedere tekstbron een.
  • Iedere groep kiest een bron uit en gaat aan de slag. Let erop dat iedere bron maar één keer wordt gekozen en dat alle bronnen aan bod komen.
  • Zodra alle groepen klaar zijn, verzamelt u de vellen met tekeningen voor het stripverhaal. Daar maakt u een stripboek van.

Tip: u kunt van het stripverhaal een digitale versie maken, in PDF bijvoorbeeld, en online verspreiden zodat ook leerlingen van andere klassen en scholen het kunnen lezen.

Kerndoelen
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer.

 

verwante lessen

Login Form