Sporen in het landschap - voor de docent: info

 
De Tweede Wereldoorlog in Nederland is al zó lang geleden dat nog er nog maar weinig mensen in leven zijn die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Maar ook al zijn die er binnenkort niet meer, dan nog blijven er getuigenissen van de oorlog bestaan. Dat zijn namelijk plekken die op een of andere manier aan die oorlog herinneren voor wie er oog voor heeft.

Leerlingen gaan in deze les op zoek naar zulke plekken en stellen aan de hand van wat ze vinden een reisgids samen.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit. Verdeel de klas in negen groepen. Elke groep krijgt een foto uit de Bronnen van sporen een soort spoor van de oorlog in het Nederlandse landschap toegewezen. 

Daarna zoekt elke groep met behulp van Google Afbeeldingen naar drie andere voorbeelden van het soort spoor dat de groep heeft gekregen.

Ze printen de afbeeldingen uit. Onder elke afbeelding schrijven ze een tekstje uit met daarin vermeld het soort spoor, de naam van dat spoor en in of bij welke plaats in Nederland dat spoor nog te zien is.

Als iedereen klaar is, verzamelt u de prints met de afbeeldingen. Die bundelt u tot een reisgids met als titel 'Sporen in het landschap'.

Kerndoelen
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

verwante lessen

Login Form