Sporen in het landschap - voor de docent: erfgoed


Op 10 mei begon voor Nederland de Tweede Wereldoorlog en de bezettingstijd. Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd en kwam er een einde aan de bezettingstijd. Deze episode in de Nederlandse geschiedenis is dus al lang geleden. Toch zijn er nog steeds sporen van te zien in het landschap in Nederland. In de duinen ligt een kale zandvlakte waar Kamp Schoorl heeft gelegen. In het bos bij Vierhouten staan twaalf hutten die door onderduikers zijn gebruikt. En langs de kust zijn restanten te vinden van de Atlantikwall, een verdedigingslinie van bunkers, batterijen kanonnen en mijnenvelden die Duitse militairen hebben gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

4en5meicomite
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft enkele jaren geleden een website opgezet waar een groot aantal van deze sporen van de Tweede Wereldoorlog in kaart zijn gebracht. Op deze website kon je nagaan hoe elk van die sporen waren ontstaan, waarom ze zijn ontstaan en wat voor invloed ze hebben uitgeoefend op het landschap. Die website is niet meer beschuikbaar, maar de informatie uit die website hebben we bewaard en omgezet in deze les voor het basisonderwijs.

verwante lessen

Login Form