Op zoek naar een Indisch verleden - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien dat ook de toenmalige kolonie van Nederland, Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog een bezettingstijd heeft gekend.
  • De leerlingen hebben gezien dat Japan toen de bezettende mogendheid was.
  • De leerlingen hebben aan de hand van voorbeelden gezien hoe de herinnering aan deze bezetting in Indonesië zelf levend wordt gehouden.

 

verwante lessen

Login Form