Op zoek naar een Indisch verleden - voor de docent: info

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, om precies te zijn tussen februari 1942 en augustus 1945 is de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië bezet geweest door Japan  Na de overgave aan de Geallieerden van Japan op 15 augustus 1945 vond er in de kolonie een oorlog plaats waarin strijders voor onafhankelijkheid van de kolonie het opnamen tegen het Nederlandse gezag. In december 1949 werd de kolonie de onafhankelijke Republiek Indonesië.

Van beide episodes zijn sporen te vinden in Indonesië waaronder musea en gedenktekens. Die zijn letterlijk op de kaart gezet door de uitgever van het boek Reisgids Indonesië.

In deze les zoeken en beschrijven de leerlingen via die website sporen van de Japanse bezetting van wat toen Nederlands-Indië was en maken er zelf een reisgids over.

Plan van aanpak
Voor deze opdracht trekt u een uur uit. 

Verdeel de klas in elf groepen voor de tien delen van Indonesië waar bijzondere plekken zijn en als elfde groep de stad Jakarta. De groep die zicht bezig gaat houden met West-Java mag niet kiezen voor de stad Jakarta. U laat de groepen hun pagina voor de reisgids maken. Als iedereen klaar is, bundelt u de pagina’s in een boekje.

Leerlingen zoeken naar plekken

  • waar tijdens de Japanse bezetting een belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgehad
  • waar een monument is opgericht ter nagedachtenis van slachtoffers van de Japanse bezetting
  • waar een museum is ingericht ter herinnering aan de Japanse bezetting
  • waar mensen door de Japanners gevangen zijn gehouden, of
  • waar dwangarbeiders onder Japanse leiding hebben gewerkt.

Een plek die er niet bij hoort is bijvoorbeeld het dorp Rawagede in West-Java waar Nederlandse militairen in 1947 een bloedbad hebben aangericht.

Kerndoelen
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

 

 

verwante lessen

Login Form