Holland Amerika Lijn (HAL) - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien waarom Nederlandse koopvaardijschepen als de Volendam tijdens de Duitse bezetting van Nederland onder militair bevel moesten varen en weten wat vaarplicht is.
  • De leerlingen hebben gezien welk risico bemanningsleden en passagiers liepen toen de Volendam onder militair bevel voer.
  • De leerlingen kunnen tenminste één taak benoemen die de Volendam moest uitvoeren onder militair bevel tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • De leerlingen hebben gezien wat voor schip de Volendam was en wie de eigenaar ervan was voor en na de periode waarin het onder militair bevel voer.

 

verwante lessen

Login Form