Holland Amerika Lijn (HAL) - bron: vaarplicht

 
De Vaarplicht van 1940: Verplicht varen voor koningin en vaderland

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog bevonden zich veel Nederlandse koopvaardijschepen in internationale wateren of in havens van de geallieerde bondgenoten. Op grond van de Vaarplicht werden de zeelieden op koopvaardijschepen ingezet voor de strijd op zee tegen Duitsland. Hierdoor werden ze van de ene op de andere dag een soort frontsoldaten. Tot aan het einde van de Vaarplicht droegen de koopvaardijlieden bij aan het gevecht tegen de Duitsers door het vervoeren  van troepen, wapens, olie en andere grondstoffen onder de meest gevaarlijke omstandigheden. Vooral door de Duitse U-Boote (duikboten) werden veel Nederlandse schepen tot zinken gebracht. In totaal verloren 7000 zeelieden tijdens de oorlog het leven.

vaarplicht

De Nederlandse zeelieden, die als stoker, matroos of officier betrokken waren bij verschillende militaire invasies, werden voortdurend bedreigd door vijandelijke torpedo’s en bommenwerpers. Bovendien waren ze jarenlang in onzekerheid over het lot van hun families in bezet Nederland. Veel oud-matrozen betreuren het dat na de oorlog weinig waardering was voor het aandeel van de koopvaardij in de overwinning op Duitsland.

 

verwante lessen

Login Form