Atlantikwall - voor de docent: info

 
Voor deze opdracht trekt u een uur uit.
Deze opdracht is een verkenningstocht langs restanten van de Atlantikwall in Nederland. Het eindproduct van de opdracht is een reisgids voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Atlantikwall en restanten ervan willen bezoeken.

De Atlantikwall bestond uit bunkers, batterijen van kanonnen en mijnenvelden. De mijnenvelden zijn geruimd, maar van de bunkers en batterijen van kanonnen zijn er enkele bewaard gebleven, ook in Nederland.

U laat de leerlingen hun pagina’s voor de reisgids maken
U verzamelt de pagina’s en bundelt ze in de reisgids. Zet daarbij een route uit die van noord naar zuid loopt of in omgekeerde richting.
U kunt ook als u daarvoor de middelen heeft een digitale versie van de reisgids maken (bijvoorbeeld in PDF) en verspreiden via internet. Dan kunnen leerlingen van andere klassen en scholen in de reisgids kijken.

Kerndoelen
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

 

verwante lessen

Login Form