Vervuiling zonder grenzen - bron: zwerfafval

 

Bij dat afval komt bijvoorbeeld ook winterhuisjes die je in november en december 2019 kunt krijgen als je bij Albert Heijn boodschappen doet. Als je op die manier een aantal huisjes bij elkaar hebt gespaard kun je er een dorp mee bouwen. Probleempje: die huisjes zijn van plastic en wat gebeutt ermee als je ze weg doet. Je kunt ze bij het andere plastic afval stoppen laten ophalen door de vuilophaaldienst van je woonplaats. Maar sommige mensen gooien het gewoon weg zoals ze ook ander afval zomaar weggooien. Zo komen er ook winterhuisjes van Albert Heijn in de Noordzee terecht.

Zeevogels en zeezoogdieren raken verstrikt in zwerfvuil. Maar dat is niet alles. Sommige dieren eten zwerfvuil op. Noordse stormvogels bijvoorbeeld doen dat. Plastic dat in het zwerfvuil zit kan in hun maag niet worden verteerd. Het blijft erin zitten en er komt steeds meer plastic bij. Op den duur sterven de dieren door al het plastic in hun maag.

zwerfafval
De Noordse stormvogel komt in het hele Noordzeegebied voor. Ze zien alles wat op het water drijft voor eten aan. Daardoor krijgen ze een hoop zwerfvuil binnen. Jan Andries van Franeker, onderzoeker van de Universiteit van Wageningen, onderzoekt hoeveel zwerfvuil dode stormvogels in hun maag hebben. Zo weten we waar de Noordzee het meest vervuild is.

Omdat de problemen groter en groter worden besloten de ministers van de Noordzeelanden in 2002 dat er onderzoek moet komen naar olievervuiling en zwerfvuil in de Noordzee. Het geld voor dat onderzoek is betaald door de Europese Unie uit het potje 'Save the North Sea'.

verwante lessen

Login Form