Puur natuur in Europa - eu-feiten

 

Ooievaars bijvoorbeeld vliegen in het najaar van Nederland naar Spanje (of zelfs naar Afrika) en keren in het voorjaar terug naar Nederland. Sommige vogels, zoals de zeearend, vestigen zich in Nederland.

Plantenzaden zweven door de lucht of worden door vogels of andere dieren verspreid. Of door water. En zo verhuizen plantensoorten van de ene streek naar de andere. En ook zij hebben geen last van grenzen.

Dat klinkt goed maar er zijn wel een paar problemen. Er is steeds minder ruimte waar planten en dieren ongestoord kunnen groeien en leven. Om te voorkomen dat het aantal soorten planten en dieren niet achteruitgaat of zelfs weer herstelt werken de landen van de Europese Unie samen. Dat is voor planten en dieren maar goed ook want ze verplaatsen zich over grenzen tussen EU-landen

natura2000Zo ontstond het plan van Natura 2000. Vanaf 2001 zijn de lidstaten van de EU bezig geweest om dit plan uit te voeren. Hiertoe wees het EU-bestuur in de aangesloten landen gebieden aan die beschermd moeten worden. In die beschermde gebieden kunnen planten ongestoord groeien. En ook dieren kunnen er ongestoord hun gang gaan. Trekvogels moeten ongestoord door Europa kunnen trekken. Ze moeten plekken kunnen vinden waar ze ongestoord kunnen nestelen en voedsel kunnen zoeken.

De beschermde gebieden zijn met elkaar verbonden. Zo vormen ze een netwerk dat net als het plan voor natuurbescherming 'Natura 2000' heet. In dit netwerk zitten niet alleen bossen, moerassen, bergen en andere plekken met puur natuur. Daar zitten ook plekken in die mensen hebben aangelegd, zoals landgoederen. In Gelderland bijvoorbeeld zijn stukken natuur met elkaar verbonden. Dat heb je in de film in 'BRON: VIDEO' kunnen zien. Ook in Gelderland is dus een deel van Natura 2000 te vinden.

Alle landen van de EU moeten soorten planten en dieren die op hun grondgebied leven beschermen.

Het beschermen van planten- en diersoorten kost geld, bij voorbeeld als er vistrappen of bruggen en tunnels voor wild moeten worden aangelegd. Ze kunnen hiervoor geld krijgen van de Europese Unie.

Op 11 december 2019 kondigde Eurocommissaris Frans Timmermans een nieuw plan aan dat Green Deal heet. Het is een verzameling maatregelen die de EU wil nemen om opwarming van de aarde af te remmen en om natuurgebieden in de EU beter te beschermd en uit te breiden.

verwante lessen

Login Form