Puur natuur in Europa - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerling heeft gezien wat soortenrijkdom is (heeft ook van het begrip 'biodiversiteit' gehoord);
  • De leerling kan enkele bedreigingen voor leefgebieden van planten en dieren in Europa benoemen;
  • De leerling kan met eigen woorden uitleggen wat de Europese Unie doet om deze bedreigingen aan te pakken en kent in dit verband 'Natura 2000'.
     

verwante lessen

Login Form