Puur natuur in Europa

 

In Europa vind je bergen, rivierdalen, bossen, weidegebieden en andere landschappen. Elk soort landschap heeft zijn eigen flora en fauna. Of anders gezegd: heeft zijn eigen soorten planten en dieren. Sommige dieren leven altijd in hetzelfde gebied. Denk aan marmotten of wilde zwijnen. Andere dieren trekken van het ene gebied naar het andere. Denk aan trekvogels of zalmen die vanuit zee rivieren opzwemmen naar plekken om te paaien. Daardoor is Europa rijk aan planten en dieren. Maar die rijkdom neemt af. Steeds meer soorten worden zeldzaam of dreigen zelfs helemaal te verdwijnen.

landschappen1

verwante lessen

Login Form