Restaurant 'De Europese Pot' - voor de docent: info

 

De bronnen 'Wat ik niet ken, dat eet ik niet' en 'Wat van ver komt is lekker?' hebben zijdelings met de opdracht te maken en zijn optioneel. De laatste is geschikt voor een vervolgles en gaat over voedselkilometers. Het aantal voedselkilometers geeft de afstand weer die ons voedsel aflegt van het veld tot op ons bord. Dat zijn er vaak duizenden. Daarom is er zorg over de gevolgen voor het milieu. Ongeveer 30% van wat over de weg wordt getransporteerd is voedsel. Dat levert een belangrijke bijdrage tot de uitstoot van CO2 en dus tot de opwarming van de aarde.

Informatie over EFSA:

http://www.europanu.nl/id/vg9hmkvlyays/europese_autoriteit_voor

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) verstrekt onafhankelijke wetenschappelijke adviezen over alle aangelegenheden die direct of indirect van invloed zijn op de voedselveiligheid van mens en dier. Het agentschap heeft een ruime taakstelling. Het bewaakt alle stadia van de voedselproductie en -voorziening, van de primaire productie (inclusief dierenwelzijn en de gezondheid van dieren) en de veiligheid van diervoeders tot en met de levering van voedingsmiddelen aan de consument.

Deze opdracht sluit aan bij:

  • kerndoel 47
    De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en tjwee landen die in 2004 lid werden […].
  • kerndoel 50
    De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

verwante lessen

Login Form