Restaurant 'De Europese Pot' - eu-feiten

 

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor voedselveiligheid. Er mogen bijvoorbeeld geen giftige stoffen inzitten. En de dieren die producten leveren, zoals vlees, eieren en melk, moeten ook veilig voedsel krijgen. Daarom is er wetenschappelijk onderzoek nodig. Bovendien moet worden gecontroleerd of de lidstaten zich aan de regels houden. Binnen de EU is voor deze taken een speciaal onderdeel opgericht: de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

efsa

Voedselkilometers
De Europese Unie is voorstander van zoveel mogelijk handel tussen de lidstaten. Ze zien dus niets in het verminderen van voedselkilometers. Integendeel, om de handel vlot te laten verlopen heeft de EU een plan voor meer wegen opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is een speciaal onderdeel opgericht: het Agentschap voor het Trans-Europese Transport Netwerk(en). En een interessant weetje: bij de uitvoering van het plan mag het milieu geen schade lijden. Dus er mag bij voorbeeld geen weg door een beschermd natuurgebied worden aangelegd. Ook al is dat de kortste route van het ene naar het andere EU-land.

verwante lessen

Login Form