Restaurant 'De Europese Pot'

 

Je kunt naar een Chinees restaurant gaan om Chinees te eten. Of naar een Ethiopisch restaurant om Ethiopisch te eten. Er zijn in Nederland ook restaurants die typisch Nederlandse maaltijden opdienen: boerenkool met worst, stamppot met appelmoes of erwtensoep met roggebrood. De Hollandse pot, zeg maar. Maar stel, je wil Europees eten, kan dat dan? Bestaat er zoiets als een Europees restaurant? Nog niet, maar dat gaat veranderen, dankzij jullie!

restaurant

 


 

opdrachtDe klanten van restaurant 'De Europese Pot' zijn vooral kinderen van ongeveer jullie leeftijd. Zij willen graag weten uit welk land de gerechten komen. Daarom maken jullie ook een menukaart. We hebben een basisontwerp voor jullie klaargezet als voorbeeld.


 
werkinuitvoering

 1. Nu hebben jullie het basisontwerp van de menukaart nodig (bron: menukaart). Schrijf de gerechten op die jullie kiezen (bron: gerechten). Kleur vervolgens de landen in waar de gerechten vandaan komen.
 2. In jullie atlas vind je een kaart van Europa om uit te zoeken waar de verschillende landen liggen.
 3. Als jullie nog tijd hebben, neem dan 'bron: Dat eet ik niet' en 'bron: Wat je van ver haalt is lekker?' door.


Basisontwerp menukaart 'Restaurant De Europese Pot'

Gerecht 1 .......................................     komt uit ..........................

Gerecht 2 .......................................     komt uit ..........................

Gerecht 3 .......................................     komt uit ..........................

Gerecht 4 .......................................     komt uit ..........................

Gerecht 5 .......................................     komt uit ..........................

europesepot
 

Vaak zijn mensen bang om een vreemde maaltijd te eten. Zo bang dat ze op vakantie naar het buitenland hele ladingen Nederlands voedsel meenemen in de caravan! Potten pindakaas, blikjes groente, ingeblikt vlees, ga zo maar door. Jammer, want zo lopen ze de kans mis heel lekkere gerechten te leren kennen! Bovendien bestaan er in de EU strenge regels over voedselveiligheid. Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je van vreemd eten ziek wordt. In EU-feiten lees je meer over het de regels voor voedselveiligheid.

Ga je voor iets dat je kent? De oer-Nederlandse kroket? Of een Italiaanse pizza?

eten1


 

In de Nederlandse supermarkten liggen producten uit heel Europa. En van ver daarbuiten. Het is al lang niet meer zo dat we alleen voedsel eten dat in Nederland is gemaakt. Er liggen kersen uit Griekenland, tomaten uit Italië, kaas en wijn uit Frankrijk, yoghurt uit Bulgarije, ga zo maar door. Je kunt altijd zien uit welk land het product komt dat je koopt want bij elk voedingsproduct in de winkel moet het land van herkomst aangeduid staan.

dadelsDadels uit Saoedi-Arabië

We kunnen dus makkelijk een echte Europese maaltijd samenstellen. Maar die producten moeten dan wel eerst naar Nederland worden gebracht. Een groot deel van het vervoer over de weg bestaat uit vervoer van voedsel. Of bestanddelen van voedsel. Producten van ver maken dus heel wat voedselkilometers. Een voedselkilometer is de afstand die een product aflegt vanaf het veld tot aan jouw bord.

Al dat heen en weer gesleep kost liters benzine of diesel. Bovendien stoten voertuigen met voedsel het broeikasgas kooldioxide uit. Dat draagt bij aan opwarming van de aarde. Ook stoten ze vervuilende stoffen uit zoals fijnstof en stiksotfoxiden. Dat is niet goed voor het milieu en ook niet goed voor onze gezondheid. Daarom pleiten allerlei actiegroepen ervoor om meer voedsel te kopen en te eten uit de eigen omgeving. Ook dit soort voedsel is in winkels te koop.

 


 

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor voedselveiligheid. Er mogen bijvoorbeeld geen giftige stoffen inzitten. En de dieren die producten leveren, zoals vlees, eieren en melk, moeten ook veilig voedsel krijgen. Daarom is er wetenschappelijk onderzoek nodig. Bovendien moet worden gecontroleerd of de lidstaten zich aan de regels houden. Binnen de EU is voor deze taken een speciaal onderdeel opgericht: de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

efsa

Voedselkilometers
De Europese Unie is voorstander van zoveel mogelijk handel tussen de lidstaten. Ze zien dus niets in het verminderen van voedselkilometers. Integendeel, om de handel vlot te laten verlopen heeft de EU een plan voor meer wegen opgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is een speciaal onderdeel opgericht: het Agentschap voor het Trans-Europese Transport Netwerk(en). En een interessant weetje: bij de uitvoering van het plan mag het milieu geen schade lijden. Dus er mag bij voorbeeld geen weg door een beschermd natuurgebied worden aangelegd. Ook al is dat de kortste route van het ene naar het andere EU-land.


 

De bronnen 'Wat ik niet ken, dat eet ik niet' en 'Wat van ver komt is lekker?' hebben zijdelings met de opdracht te maken en zijn optioneel. De laatste is geschikt voor een vervolgles en gaat over voedselkilometers. Het aantal voedselkilometers geeft de afstand weer die ons voedsel aflegt van het veld tot op ons bord. Dat zijn er vaak duizenden. Daarom is er zorg over de gevolgen voor het milieu. Ongeveer 30% van wat over de weg wordt getransporteerd is voedsel. Dat levert een belangrijke bijdrage tot de uitstoot van CO2 en dus tot de opwarming van de aarde.

Informatie over EFSA:

http://www.europanu.nl/id/vg9hmkvlyays/europese_autoriteit_voor

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) verstrekt onafhankelijke wetenschappelijke adviezen over alle aangelegenheden die direct of indirect van invloed zijn op de voedselveiligheid van mens en dier. Het agentschap heeft een ruime taakstelling. Het bewaakt alle stadia van de voedselproductie en -voorziening, van de primaire productie (inclusief dierenwelzijn en de gezondheid van dieren) en de veiligheid van diervoeders tot en met de levering van voedingsmiddelen aan de consument.

Deze opdracht sluit aan bij:

 • kerndoel 47
  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en tjwee landen die in 2004 lid werden […].
 • kerndoel 50
  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

 

 • De leerling heeft gezien dat de EU-lidstaten allemaal hun eigen traditionele en/of nationale gerechten hebben.
 • De leerling heeft gezien dat alle voedselproducten door Europese regelgeving wordt gecontroleerd op voedselveiligheid.
 • De leerling heeft gezien dat het voedselaanbod in Nederland  sterk afhankelijk is van transport door Europa en dat dit transport door de EU door middel van de aanleg van een uitgebreid wegennet wordt gefaciliteerd.
 • De leerling heeft gezien welke voordelen het heeft om voedsel van dichtbij aan te laten voeren boven het aanvoeren van voedsel over grote afstanden.

 
De opdracht is goed uitgevoerd als de leerlingen per groepje een Europees menu hebben samengesteld en een menukaart hebben gemaakt. Ze hebben duidelijk aangegeven uit welke EU-lidstaten de gerechten komen.

verwante lessen

Login Form