Kernenergie - voor de docent: info

 

Heeft uw klas de GroteBosatlas dan kunt u de leerlingen landkaart 81D uit de 54e editie of landkaart 83D uit de 55e editie laten opzoeken.

Deel de klas in tweetallen in.

Leg uit hoe je een brief schrijft dat door een krant gepubliceerd kan worden en hoe je een petitie opstelt. Hoe je dat laatste kan doen, wordt uitgelegd op 'Start een petitie' op https://petities.nl/petitions/new .

U zet de leerlingen aan het werk.

Let er wel op dat er minstens één brief en één petitie gemaakt worden waarin wordt opgeroepen een nieuwe kerncentrale te bouwen en minstens één brief en één petitie waarin wordt opgeroepen dat juist niet te gaan doen.

Als iedereen klaar is leest u de brieven en de petities. Loof een leuke prijs uit voor de mooiste en origineelste brief en de mooiste of origineelste petitie.

Bij het maken van de opdracht is het handig te weten hoeveel kerncentrales er zijn vlak buiten Nederland. Het zijn er vijf, vier in België en één in Duitsland. Als je let op de mogelijkheid dat uit een kerncentrale door een ongeluk radioactief materiaal uit een reactor lekt, dan maakt het eigenlijk voor dat risico in Nederland nauwelijks uit of Nederland er een nieuwe kerncentrale bij krijgt of niet. Ook zonder die extra kerncentrale kan er in Nederland sprake zijn van besmetting van de bodem door radioactief materiaal als zich vlak over de grens een ongeluk met een kerncentrale voordoet waarbij een reactor lekkage van radioactieve stoffenvertoont.


Extra informatie:
Kijk voor u de les doet in de klas naar een uitzending van 'Zondag met Lubach' over kernenergie op YouTube.

.

Hierin wordt ingegaan op de voor- en nadelen van kernenergie. Twee voordelen die hierin worden genoemd is dat kerncentrales geen broeikasgassen uitstoten en dat overschakelen van het stoken van fossiele brandstoffen op het inzetten van kernenergie voor de opwekking van stroom helpt tegen de opwarming van de aarde. Een ander voordeel is dat er bij ongelukken met kerncentrales vrijwel nooit doden vallen, althans dat wijst de praktijk van meer dan zestig jaar gebruik van kerncentrales tot nu toe uit.


Deze opdracht sluit aan bij

  • kerndoel 49:
    De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van (…) energiebronnen (…).
  • kerndoel 50:
    De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds, geografisch wereldbeeld.

verwante lessen

Login Form